Výsledky vyhľadávania

 1. Contribution to the snow protection solutions for pitched roofs
  Oláh Jozef  Šida Michal
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 93, (2017), online, [6] s.
  sneh ochrana šikmá strecha
  http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/07/matecconf_bd2017_01010.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Nový Zéland a strechy
  Oláh Jozef ; 010180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 22, č. 6 (2015), s. 6-12
  sedlová strecha šikmá strecha plochá strecha
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Nové prístupy k návrhom obnovy plochých striech
  Šutliak Stanislav ; 010180 
  Strechy 2015 : . S. 147-151
  plochá strecha šikmá strecha impedančná defektoskopia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Polyfunkčný bytový dom Cyprichova - Černockého - Rača
  Meszárosová Soňa ; A  Kalesný František (škol.) ; A4140
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design vegetačná strecha šikmá strecha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68884
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Polyfunkčný bytový dom
  Adamcová Dominika ; A  Kosnáč Pavel (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design šikmá strecha ľudia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69133
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Gschwandtner Filip ; V  Rabenseifer Roman (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  sloping roof polyfunkcia šikmá strecha byt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80565
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Madagaskar a strechy
  Oláh Jozef ; V180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 20, č. 6 (2013), s.18-23
  flat roof plochá strecha roofs sloping roof strechy šikmá strecha
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Nízkoenergetický rodinný dom
  Vantroba Jozef ; V180  Rabenseifer Roman (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Architectural Constructions and Design sloping roof šikmá strecha rekuperácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83927
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Pohyb snehu na šikmých strechách
  Šida Michal ; V180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 19, č. 3 (2012), s.38-40
  sloping roof sneh snehový zachytávač snow snow guard šikmá strecha
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Príručka k navrhovaniu a realizácii poistných hydroizolácií šikmých striech
  Oláh Jozef ; V180  Kajan Igor Sternová Zuzana (rec.) Šilarová Šárka (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Cech strechárov, 2011 . - 119 s
  ISBN 978-80-227-3559-9
  isolation roof sloping roof izolácia strecha šikmá strecha
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha