Výsledky vyhľadávania

 1. Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009 / aut. Jan Rybář, Stanislav Ďuriš, Lea Ferková, Alena Furdová, Juraj Sekáč
  Rybář Jan ; 020020  Ďuriš Stanislav ; 020020 Ferková Lea Furdová Alena Sekáč Juraj
  10. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium : . S. 85, CD ROM
  očný tonometer ISO eye tonometer
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Informácie z TK21 - návrh normy ISO 19488 akustická klasifikácia budov
  Dlhý Dušan ; 010180  Petrák Peter ; 020030
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 7, č. 2, mimoriadne číslo - november 2017 (2017), s. 36-39
  norma ISO klasifikácia nepriezvučnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. New approach in information system security evaluation
  Breier Jakub ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400
  Estel Conference 2012 [elektronický zdroj] : . online, s. 1-6
  ISO informačné systémy manažment rizika bezpečnosť dát
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Normalizácia štatistických metód v stratégii šesť sigma
  Janiga Ivan ; J0080 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 7, č. 7 (2011), s.55-58
  ISO standardization normalizácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Discovery service testing according to INSPIRE implementing rules (poster)
  Kliment Tomáš 
  2010
  ISO norms GIS discovery service metadata INSPIRE implementing rules ISO vyhľadávacia služba GIS INSPIRE metadáta implementačné pravidlá
  http://bizbiz.ccss.cz//storage/95/files/GI2010-Symposium-Kliment.pdf
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 6. Discovery service testing according to INSPIRE implementing rules(abstract)
  Kliment Tomáš 
  2010
  ISO norms discovery service metadata INSPIRE implementing rules ISO vyhľadávacia služba INSPIRE metadáta implementačné pravidlá
  http://GDI-SN.blogspot.com
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 7. Testovanie softvérových systémov v procese validácie
  Tanuška Pavol ; M6000  Schreiber Peter ; M6000 Važan Pavel ; M6000
  Process Control 2006 : . s.R091-1/R091-7
  testovanie softvéru ISO
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Kvalita = spokojnosť zákazníka. Politika ISO v oblasti normalizácie zabezpečovania spokojnosti zákazníka
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Normalizácia . Roč. 12, č. 1 (2006), s.16-17
  ISO normalizácia spokojnosť zákazníkov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Aktuálne informácie z medzinárodnej normalizácie v oblasti aplikovaných štatistických metód
  Janiga Ivan ; J210 
  Zborník prednášok z XXII. zhromaždenia KZ SR : . , s.66-75
  ISO tvorba noriem
  zborník (príspevkov)
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Data communications, computer networks and open systems / [aut.] Halsall,Fred
  Halsall Fred 
  4.ed.
  Harlow : Addison-Wesley Publishing Company, 1996 . - 907 s
  ISBN 0-201-42293-X
  počítačové siete komunikačné siete komunikačné systémy otvorené systémy prenos dát komunikačné protokoly LAN WAN TCP/IP ISO
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0010
  kniha

  kniha