Výsledky vyhľadávania

 1. Čarovný Hont / aut. Martin Kmeť ; fotogr. Arpád Adamovič, Róbert Anda
  Kmeť Martin  Adamovič Arpád (fotogr.) Anda Róbert (fotogr.)
  1. vydanie
  Banská Bystrica : CBS spol., s.r.o., 2019 . - 160 s.
  ISBN 978-80-8144-212-4
  banské regióny príroda architektúra kultúrna krajina mestá a obce
  obrazová publikácia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0001
  kniha

  kniha

 2. Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov = Monuments of the World Heritage UNESCO in the Life of Municipalities, Cities and Regions / ed. Mária Kozová ; rec. Alena Salašová, Eduard Bublinec
  Kozová, Mária (ed.) Salašová, Alena (rec.) Bublinec, Eduard (rec.)
  Zborník z konferencie: 25. výročie zápisu lokality vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 24.-25. 10. 2018 Ružomberok
  1. vydanie
  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018 . - 152 s.
  ISBN 978-80-561-0607-5
  Národná prírodná rezervácia biosféra kultúrna krajina pamiatky ľudová architektúra Vlkolínec Dolní Morava
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 3. Physical accessibility and its role in landscape development - three historical analyses from South Slovakia
  Lieskovský Juraj  Lieskovský Tibor ; 010130 Piscová Veronika
  Landscape research . Vol. 42, no. 5 (2017), s. 498-507
  landscape change zmena krajiny traditional agricultural landscape tradičná poľnohospodárska krajina collectivization of agriculture kolektivizácia poľnohospodárstva cultural landscape kultúrna krajina driving forces formujúce sily
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Kulturní dědictví a památková ochrana: Sborník z konference AUÚP, Tábor 5.-6.5.2016 / ed. Tamara Blatová
  Blatová Tamara (ed.) 
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 2016 . - 64 s.
  ISBN 978-80-87318-50-8
  kultúrne dedičstvo Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO ochrana pamiatok kultúrna krajina
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Venkov a územní plánování / ed. Jan Kašpar, Jaroslav Sýkora, Petr Hrůša, Jiří Kupka
  Kašpar Jan (ed.)  Sýkora Jaroslav Hrůša Petr Kupka Jiří
  1. vydanie
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2016 . - 112 s.
  ISBN 978-80-01-05908-1
  vidiecka architektúra urbanizmus a územné plánovanie územný rozvoj kultúrna krajina
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 6. Pěstěná divočina neboli Co je krajina? / aut. Paul Shepheard
  Shepheard Paul 
  1. české vydanie
  Zlín : Archa, 2016 . - 205 s.
  ISBN 978-80-87545-41-6
  Geografia krajina kultúrna krajina kultúrno-historická topografia topografia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  Pěstěná divočina neboli Co je krajina?

  kniha

 7. Zbůch 2015 : Znovuobjevení hornické krajiny = Rediscovering th Mining Landscape / aut. Jakub Bacík, Lukáš Beran, Petra Boudová, Benjamin Fragner
  Bacík Jakub  Beran Lukáš Boudová Petra Fragner Benjamin
  1. vydanie
  Praha : České vysoké učení technické v Prahe, 2015 . - 146 s. +CD-ROM
  ISBN 978-80-01-05855-8
  kultúrna krajina baníctvo industriálna architektúra priemyselný odpad technické pamiatky Česko študentské projekty
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 8. Projective Ecologies / ed. Chris Reed, Nina-Marie Lister
  Reed, Chris (ed.) Lister, Nina-Marie (ed.)
  1. vydanie
  New York : Harvard University Graduate School of Design, 2014 . - 379 s.
  ISBN 978-1-940291-12-3
  krajinná ekológia krajinné plánovanie kultúrna krajina urbanizmus sídiel urbanistické navrhovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0001
  kniha

  kniha

 9. Archetypy kultúrnej krajiny (návrh metodického postupu ich vyčleňovania)
  Pauditšová Eva  Reháčková Tamara ; A0980
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae . Vol. 17, No. 2 (2009), s.73-81
  archetyp kultúrna krajina krajinoekologický výskum
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Metodika hodnotenia kultúrno-historického aspektu krajiny s aplikačným výstupom
  Lešinská Ľubica ; A7170 
  Krajina Človek Kultúra : . s.10-12
  kultúrna krajina kultúrne dedičstvo teoretický model kultúrnej krajiny aplikačná mriežka kritérií
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok