Výsledky vyhľadávania

 1. Uplatnenie základných nástrojov manažérstva kvality pri analýze nezhodných produktov / aut. Martin Mareček-Kolibiský, Marta Kučerová
  Mareček-Kolibiský Martin ; 064000  Kučerová Marta ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 16, č. 1 (2020), s. 36-47
  manažérstvo kvality Paretova analýza kontrolný záznam analýza nezhodných produktov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh zníženia nepodarkovosti v procese zlievania využitím siedmich základných nástrojov
  Lopatka Peter ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 52s CD
  kvalita produkcie Production Quality Pareto analysis Paretova analýza kvalita štatistické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87245
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh aplikácie niektorých základných nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti FINE DNC Slovakia, s.r.o.
  Valentovič Lukáš ; M  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 58s CD
  kvalita produkcie Production Quality Pareto analysis Paretova analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102469
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti v podniku
  Bachratá Regina ; M  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 53s CD
  kvalita produkcie Production Quality Pareto analysis Paretova analýza manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87327
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Statistical methods employment in the process of risk management
  Hulínová Zdenka ; V270 
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . CD-ROM, s. 104-109
  causes of accidents Pareto analysis Paretova analýza príčiny pracovných úrazov riadenie rizika risk management
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Čistenie vulkalizačných foriem a jeho vplyv na finálnu kvalitu výrobku
  Karcolová Daniela ; J  Janiga Ivan (škol.) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises Paretova analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85316
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Návrh uplatnenia štatistických metód pri sledovaní spôsobilosti výrobného procesu vplývajúceho na kvalitu finálneho LCD TV : Bakalárska práca
  Suchánek Jozef  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  štatistické metódy Paretova analýza regulačné diagramy kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47041
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza sledovania spôsobilosti stroja SMD 6 v procese výroby riadiacich dosiek v ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. Trnava : Bakalárska práca
  Bobák Štefan  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 38 s., CD-ROM
  Paretova analýza kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62444
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Paretova analýza v manažérskej praxi. Pareto analysis in management
  Červeňan Štefan ; M190 
  Akademická Dubnica 2001 : . s.303-308
  Paretova analýza manažérstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - skriptá
  (2) - článok
  článok

  článok