Výsledky vyhľadávania

 1. Snímacie vybavenie v inteligentných systémoch
  Matura Andrej ; M  Šebeňová Silvia (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  Production Devices and Systems automation sensor assembly cell intelligent system automatizácia montážna bunka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78955
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Algoritmizácia práce skladového systému v pružnom montážnom systéme
  Šimúnová Michala ; M2000  Mudriková Andrea (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 67s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems material flow storage assembly cell montážna bunka materiálový tok skladovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80835
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh upínacieho zariadenia do inteligentnej montážnej bunky = Draft of the Clamping Device into the Intelligent Assembly Cell : Diplomová práca
  Konečník Peter  Košťál Peter (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 76
  assembly cell jaw montážna bunka výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67968
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh senzorického vybavenia v inteligentnej montážnej bunke = Design of the sensory equipment in the intelligent assembly cell : Diplomová práca
  Gemeri Dominik  Ružarovský Roman (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 94
  assembly cell sensor montážna bunka výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67473
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh pružnej montážnej bunky s využitím CA systémov = Suggestion of flexible assembly cell use CA - systems : Diplomová práca
  Svinčák Peter  Pecháček František (xxx) ; M2000 Javorová Angela (konz.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 77 s 1 CD-ROM
  montážna bunka pružný výrobný systém skupinová technológia riadenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Pružná montáž v bunkovej výrobe = Flexible assembly in cell production : Implementácia CA systémov do projektovania montážnych buniek = Implementation in to the design process of assembly cells. Dizertačná práca
  Javorová Angela ; M2000  Velíšek Karol (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009 . - 131 s
  montážna bunka pružnosť výrobných systémov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Časová analýza montážneho procesu lineárneho pneumatického motora v montážnej bunke = Time analyse assembly process linear pneumatic motor in assembly unit : Diplomová práca
  Brisuda Jaroslav  Košťál Peter (xxx) ; M2000 Javorová Angela (konz.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 65 s 1 CD-ROM
  montážna bunka
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Dispozičné riešenie materiálového toku pre montáž lineárneho pneumatického motora v montážnej bunke = Solution of material flow of the linear pneumatic motor assembly process : Diplomová práca
  Sondej Andrej  Pecháček František (xxx) ; M2000 Javorová Angela (konz.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  materiálový tok montážna bunka
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Stavebnicovo-flexibilná koncepcia montážnych zariadení = Modular-flexible conception of assembly processes : Bakalárska práca
  Pucheľ Matúš  Ružarovský Roman (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  automatizovaná montáž montážna bunka
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Montážna bunka. Assembly cell
  Košťál Peter ; M2000  Velíšek Karol ; M2000
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 10, č. 2-A (2006), s.267-270
  montážna bunka priemyselný robot
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok