Výsledky vyhľadávania

 1. Use of Thixoforming as a Manufacturing Method for Metallic Composites / aut. Yilmaz Atay Hüsnügül, David Aišman, Hana Jirková, Mária Behúlová, Bohuslav Mašek
  Hüsnügül Yilmaz Atay  Aišman David Jirková Hana Behúlová Mária ; 066000 Mašek Bohuslav
  Metals and materials international . 29, July (2019), s.1420-1429
  manufacturing forming mini-thixoforming
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12540-019-00373-5
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Analysis of manufacturing systems with use of simulation software / aut. Peter Košťál, Štefan Václav, Dávid Michal, Šimon Lecký
  Košťál Peter ; 063800  Václav Štefan ; 063000 Michal Dávid ; 063000 Lecký Šimon ; 063000
  Industry 4.0 : . CD-ROM, s. 95-98
  simulation manufacturing tecnomatix
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. A proposal for production data collection on a hybrid production line in cooperation with MES / aut. Jaroslav Znamenák, Gabriela Križanová, Miriam Iringová, Pavel Važan
  Znamenák Jaroslav ; 066000  Križanová Gabriela ; 066000 Iringová Miriam ; 066000 Važan Pavel ; 066000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 39 (2016), s. 137-144
  MES production line manufacturing
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/39/19_Znamenak_Iringova_Krizanova_Vazan_o_p_r_a_v_e_n__PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. The impact of reducing setup costs on the lot size and objectives of manufacturing / aut. Pavel Važan, Dominika Jurovatá, Jaroslav Znamenák
  Važan Pavel ; 066000  Jurovatá Dominika ; 067000 Znamenák Jaroslav ; 066000
  INES 2016 . USB kľúč, s. 75-80
  manufacturing costs
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84988027425&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&imp=t&sid=127.0.0.1%3a-4e2a1403%3a1576e0a421a%3a-7771773&sot=afnl&sdt=aff&sl=154&s=%28AF-ID%28%22Slovak+University+of+Technology+in+Bratislava%22+60006861%29%29+AND+ORIG-LOAD-DATE+AFT+1472364653+AND+ORIG-LOAD-DATE+BEF+1475039433+AND+PUBYEAR+AFT+2014&relpos=29&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia výrobnej logistiky v podniku ZF SACHS Slovakia, a. s., Trnava
  Kabátová Eva ; M  Rybanský Rudolf (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 27.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 48s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management manufacturing product logistics logistika výroba materiál produkt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112198
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vybrané zlúčeniny uhľovodíkov v životnom a pracovnom prostredí
  Hutár Marek ; M  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 47s CD
  Occupational Health and Safety manufacturing environment environment environment FT-IR vplyv výroba použitie životné prostredie aromatické uhľovodíky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93241
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Výroba dosiek z recyklovaných materiálov
  Kurucz Miroslav ; J  Fekete Roman (škol.) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries testing manufacturing doska testovanie výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103579
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Návrh a výroba úložného systému pre upínače nástrojov
  Czibor Zsolt ; M  Pokorný Peter (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 174 . - 44s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies design storage system manufacturing výroba návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84923
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Ideový návrh dopravníka určeného na meranie excentricity hriadeľov
  Katrič Tomáš ; M  Václav Štefan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies manufacturing measurement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78710
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh a výroba prípravku pre 3D skener GOM ATOS
  Pogány Kristián ; M  Morovič Ladislav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies manufacturing fixture výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79215
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha