Výsledky vyhľadávania

 1. Pohyb zvarového rozhrania kombinovaných polotovarov pri hlbokom ťahaní / Alexander Schrek, Pavol Švec, Alena Brusilová, Zuzana Gabrišová, Ernest Gondár
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Brusilová Alena ; 020050 Gábrišová Zuzana ; 020050 Gondár Ernest ; 020050
  Zváranie 2017 . s. 67-79
  hlboké ťahanie zvarové rozhranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Vplyv napäťovo-deformačnej charakteristiky zvarového spoja na celkovú tvárniteľnosť laserom zváraných polotovarov
  Schrek Alexander ; J280  Činák Michal ; J280 Švec Pavol ; J280 Kostka Peter ; J280 Gajdošová Veronika ; J0050
  Hutnické listy . Roč. 67, č. 4 (2014), s. 41-44
  deep drawing tailor-welded blank hlboké ťahanie zváraný prípoj
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Výskum vplyvu tlaku pridržiavača na veľkosť pretvorenia pri ťahaní zložitých výťažkov : Dizertačná práca
  Kováč Peter ; M3000  Tittel Viktor (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011 . - 113 s., autoreferát, CD-ROM
  deep-drawing hlboké ťahanie strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63813
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Štúdium a analýza technologických procesov výroby dielov automobilov (The study and analysis of the technological processes in the production of car body parts) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Žitňanská Veronika ; J0050  Schrek Alexander (xxx) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 56 s
  strihanie ohýbanie hlboké ťahanie shearing bending deep drawing
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Pridržiavacie systémy pri hlbokom ťahaní [CD-ROM]
  Alrashidi Ferah S.F.M.A.J. ; J  Schrek Alexander (xxx) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 47 s
  pridržiavač hlboké ťahanie Blank holder Deep drawing process
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Konštrukčný návrh nástrojového vybavenia pre hl-boké ťahanie (Engineering design of a tool equipment for the deep drawing.)[CD-ROM] : diplomová práca
  Bóna Tomáš ; J280  Schrek Alexander (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 54 s
  konštrukčný návrh hlboké ťahanie výkresová dokumentácia. engineering design deep drawing
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Overovanie hlbokoťažnosti tenkých plechov = Verification of deep-drawing thin sheet : Bakalárska práca
  Nídel Tomáš  Košťálová Miroslava (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  hlboké ťahanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Vplyv vlastností oceľových plechov a konštrukčno-technologických faktorov na proces hlbokého ťahania : Diplomová práca
  Velický Filip  Lazar Roman (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 62 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby tvárnenie hlboké ťahanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha