Výsledky vyhľadávania

 1. Digital Synesthesia : A Model for the Aesthetics of Digital Art / Katharina Gsöllpointner, Ruth Schnell, Romana Karla Schuler

  Berlin ;Boston : De Gruyter, 2016
  ©2016 . - 1 online resource
  ISBN 9783110459937
  digital presentation digital art art projects art research multimodality reception vnímanie digitálna prezentácia umelecký projekt vedecký projekt
  https://doi.org/10.1515/9783110459937
  https://www.degruyter.com/doc/cover/9783110459937.jpg
  e-book
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Textúra materiálu a vizuálny komfort
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Tvorivosť v dizajne II. [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 109-115
  textúra materiál povrch drevo vnímanie autenticita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vnímanie a hodnotenie rizika u žiakov stredných škôl
  Kollárová Jana  Schuller Ivan (škol.) ; M7000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  fajčenie alkoholizmus drogy vnímanie riziko šikanovanie záškoláctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58812
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Dizajn a materiály vo vzájomnej interakcii : doktorandská dizertačná práca, školiteľ P. Humaj
  Varga Peter ; A9190 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  dizajn design interaction material ekológia vlastnosti vnímanie interakcia forma materiál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45712
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Template Matching Techniques in Computer Vision : Theory and practice
  Brunelli Roberto 
  Chichester : John Wiley & Sons, 2009 . - 338 s
  ISBN 978-0-470-51706-2
  počítačová grafika obrazová technológia vnímanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Zmena v umelecko-kritickom pohľade na architektúru pri strate zraku
  Lepej Martin ; A3130 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.110-114
  zrakovo postihnutí vnímanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok