Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie BIM pri výpočte energetickej náročnosti budovy v koncepčnej fáze návrhu
  Kudiváni Lucia ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 28, č. 1 (2020), s. 20-22
  BIM energetická náročnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Kvalita tepelného prostredia pri prevádzke budov
  Junasová Barbora ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : . USB kľúč, s. 73-76
  tepelná ochrana energetická náročnosť vnútorná teplota
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Komplexná obnova rodinného domu na úroveň štandardu 21. storočia
  Sánka Imrich ; 010290  Predajnianska Anna ; 010290 Petráš Dušan ; 010290
  Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov : . S. 33-37
  komplexná obnova rodinného domu energetická náročnosť ultranízkoenergetická budova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Energetická náročnosť v budovách s nízkoexergetickým vykurovaním/chladiacim stenovým systémom
  Šimko Martin ; 010290  Masaryk Michal (rec.) Lovás Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - 136 s.
  ISBN 978-80-227-4928-2
  nízkoexergetický vykurovací/chladiaci systém energetická náročnosť obytná budova
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Energetická náročnosť budov a kvalita vnútorného prostredia
  Sánka Imrich ; 010290 
  Technická zařízení pro zdravé vnitřní prostředí v energeticky úsporných administrativních budovách : . S. 61-69
  energetická náročnosť kvalita vnútorného prostredia koncentrácia oxidu uhličitého
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Energetická náročnosť bytového domu s rôznymi variantmi obnovy
  Bartošová Kmeťková Jana ; 010290 
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 451-456
  energetická náročnosť energeticky úsporné opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Energetická náročnosť sálavého vykurovania v kombinácii s tradičnými a obnoviteľnými zdrojmi tepla
  Krajčík Michal ; 010290  Kudiváni Lucia ; 010290
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 477-481
  sálavé vykurovanie energetická náročnosť zdroje tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Energetický manažment budov: od teórie k praxi
  Petráš Dušan ; 010290 
  Energetický manažment 2017. Financovanie energetickej efektívnosti ako dôležitá súčasť poskytovaných služieb : . CD-ROM, s. 47-50
  energetická náročnosť energetický audit prevádzka budovy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Životný cyklus a technicko-ekonomické posúdenie bytového domu
  Bartošová Kmeťková Jana ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 1 (2016), s. 32-35
  životný cyklus energetická náročnosť investičné náklady
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Energetická náročnosť vykurovania a prípravy teplej vody v bytových domoch
  Petráš Dušan ; 010290 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2016 : . CD-ROM, s. 47-51
  energetická náročnosť vykurovanie príprava teplej vody bytové domy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok