Výsledky vyhľadávania

 1. Ako vplýva tepelný komfort na energetickú náročnosť budovy?
  Junasová Barbora ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  Facility management 2021. Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť : . USB kľúč, s. 93-98
  tepelná pohoda energetická náročnosť vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Renovácia rodinných domov postavených medzi rokmi 1950 až 1970
  Predajnianska Anna ; 010290  Švarcová Eva ; 010290 Petráš Dušan ; 010290 Sánka Imrich
  Komplexná obnova bytových domov 2021. Zelené a environmentálne akceptovateľné bytové domy : . USB kľúč, s. 40-43
  renovácia rodinný dom energetická náročnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zelené a environmentálne akceptovateľné bytové domy
  Petráš Dušan ; 010290 
  Komplexná obnova bytových domov 2021. Zelené a environmentálne akceptovateľné bytové domy : . USB kľúč, s. 18-24
  zelené budovy energetická náročnosť vnútorné prostredie budov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Kvalita tepelného prostredia pri prevádzke budov
  Junasová Barbora ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : . USB kľúč, s. 73-76
  tepelná ochrana energetická náročnosť vnútorná teplota
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využitie BIM pri výpočte energetickej náročnosti budovy v koncepčnej fáze návrhu
  Kudiváni Lucia ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 28, č. 1 (2020), s. 20-22
  BIM energetická náročnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Komplexná obnova rodinného domu na úroveň štandardu 21. storočia
  Sánka Imrich ; 010290  Predajnianska Anna ; 010290 Petráš Dušan ; 010290
  Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov : . S. 33-37
  komplexná obnova rodinného domu energetická náročnosť ultranízkoenergetická budova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Energetická náročnosť v budovách s nízkoexergetickým vykurovaním/chladiacim stenovým systémom
  Šimko Martin ; 010290  Masaryk Michal (rec.) Lovás Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - 136 s.
  ISBN 978-80-227-4928-2
  nízkoexergetický vykurovací/chladiaci systém energetická náročnosť obytná budova
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 8. Energetická náročnosť bytového domu s rôznymi variantmi obnovy
  Bartošová Kmeťková Jana ; 010290 
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 451-456
  energetická náročnosť energeticky úsporné opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Energetická náročnosť sálavého vykurovania v kombinácii s tradičnými a obnoviteľnými zdrojmi tepla
  Krajčík Michal ; 010290  Kudiváni Lucia ; 010290
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 477-481
  sálavé vykurovanie energetická náročnosť zdroje tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Energetický manažment budov: od teórie k praxi
  Petráš Dušan ; 010290 
  Energetický manažment 2017. Financovanie energetickej efektívnosti ako dôležitá súčasť poskytovaných služieb : . CD-ROM, s. 47-50
  energetická náročnosť energetický audit prevádzka budovy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok