Výsledky vyhľadávania

 1. Archaeological Digital Archiving in Heritage Management in Slovakia
  Bisták Peter  Zachar Ján Rášová Alexandra ; 010130 Lieskovský Tibor ; 010130 Kravjanská Ivica Orosová Martina Kročková Kristína Felcan Michal
  Internet Archaeology : . No. 58 (2021), online, [9] s.
  archaeology archeológia database databáza cultural heritage kultúrne dedičstvo information system informačný systém
  https://intarch.ac.uk/journal/issue58/16/index.html
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. A brief report on the 2019 season in Duweym Wad Haj
  Hudec Jozef  Kovár Branislav Fulajtár Emil Lieskovský Tibor ; 010130 Horáková Lenka Černý Miroslav Barta Peter
  Asian and African Studies . Vol. 30, no. 1 (2021), s. 202-224
  archaeology archeológia soil pôda GIS survey prieskum
  https://www.sav.sk/journals/uploads/0528101210_Hudec_FINAL.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Archeológia neviditeľného: Prípady nedeštruktívneho výskumu v archeológii / aut. Zuzana Felcanová, Michal Felcan, Tibor Lieskovský ; rec. Roman Pašteka, Martin Neumann
  Felcanová Zuzana  Felcan Michal Lieskovský Tibor ; 010130 Pašteka Roman (rec.) Neumann Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava: Chronos, 2021 . - 160 s.
  ISBN 978-80-89027-54-5
  archeológia mohyly a mohylníky hradisko kláštory
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0200
  kniha

  kniha

 4. The assessment of the chosen LiDAR data sources in Slovakia for the archaeological spatial analysis
  Lieskovský Tibor ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 190-195
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning LiDAR mračno bodov point cloud digitálny výškový model digital elevation model archeológia archeology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Semantic segmentation of airborne LiDAR data in Maya archaeology
  Bundzel Marek  Jaščur Miroslav Kováč Milan Lieskovský Tibor ; 010130 Sinčák Peter Tkáčik Tomáš
  Remote Sensing . Vol. 12, iss. 22 (2020), online, [22] s., art. no. 3685
  LiDAR konvolučné neurónové siete convolutional neural networks archeológia archaeology
  https://doi.org/10.3390/rs12223685
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Starý Plášť pri Plaveckom Mikuláši. K poznaniu hradísk z mladšej a neskorej doby bronzovej v Malých Karpatoch
  Bartík Juraj  Lieskovský Tibor ; 010130
  Zborník Slovenského národného múzea. Ročník 114 : . S. 81-117
  archaeology archeológia GIS hradisko hill fort letecké laserové skenovanie airborne laser scanning
  https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z_30/05.%20Bartik_Lieskovsky.pdf?606cc363f2d07
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Pohanská pri Plaveckom Podhradí : nové poznatky o hradisku z mladšej a neskorej doby bronzovej
  Bartík Juraj  Čambal Radoslav Lieskovský Tibor ; 010130
  Slovenská archeológia . Roč. 68, suppl. 1 (2020), s. 53-66
  archaeology archeológia letecké laserové skenovanie airborne laser scanning GIS hradisko hill fort
  https://www.sav.sk/journals/uploads/0129142002_bartik_cambal_lieskovsky_compressed.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Mapeo y proyeccion digital de las excavaciones actuales
  Lieskovský Tibor ; 010130  Rášová Alexandra ; 010130
  Nuevas Excavaciones en Uaxactun X. : . online, s. 466-481
  airborne laser scanning letecké laserové skenovanie archaeology archeológia cartography kartografia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. 3D modely terénu archeologických nálezísk zo Slovenska prístupné online
  Kmeťová Petra  Bisták Peter Lieskovský Tibor ; 010130
  Pamiatky a múzeá : . Roč. 69, č. 4 (2020), s. 72
  airborne laser scanning letecké laserové skenovanie 3D modelling 3D modelovanie archaeology archeológia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. Goals and methodology of research
  Hulínek Drahoslav  Hulínková Ťuchová Eva Lieskovský Tibor ; 010130 Rášová Alexandra ; 010130 Rášo Ján Demján Peter
  Archaeological project SAHI - Tell Jokha, 2019 (Season 3) / . S. 7-16
  archaeology archeológia geodézia surveying database databáza
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok