Výsledky vyhľadávania

 1. The assessment of the chosen LiDAR data sources in Slovakia for the archaeological spatial analysis
  Lieskovský Tibor ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 190-195
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning LiDAR mračno bodov point cloud digitálny výškový model digital elevation model archeológia archeology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Semantic segmentation of airborne LiDAR data in Maya archaeology
  Bundzel Marek  Jaščur Miroslav Kováč Milan Lieskovský Tibor ; 010130 Sinčák Peter Tkáčik Tomáš
  Remote Sensing . Vol. 12, iss. 22 (2020), online, [22] s., art. no. 3685
  LiDAR konvolučné neurónové siete convolutional neural networks archeológia archaeology
  https://doi.org/10.3390/rs12223685
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Počítačová podpora v archeológii 18/2019 : zborník abstraktov. Kočovce, 29. 5. - 31. 5. 2019
  (ed.) Hladíková, Katarína, (ed.) Lieskovský, Tibor, ; 010130 (ed.) Rášová, Alexandra, ; 010130 (ed.) Pavúk, Peter, (ed.) Demján, Peter,
  Počítačová podpora v archeológii 18. Kočovce, Slovenská republika 29. - 31. 5. 2019
  1. vyd.
  Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019 . - 53 s.
  ISBN 978-80-7308-915-3
  archeológia archaeology GIS digitálna fotogrametria digital photogrammetry 3D modelovanie 3D modeling
  zborník
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 4. LiDAR vs. LiDAR vs. archeológia
  Zachar Ján  Lieskovský Tibor ; 010130
  Počítačová podpora v archeológii 18/2019 : . S. 45
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning archeológia archaeology kontrola kvality quality assessment
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Más allá de las fronteras de la ciudad : variedad de sistemas agrícolas prehispánicos alrededor de Uaxactun
  Kováč Milan  Dlapa Pavel Drápela Tomáš Lieskovský Tibor ; 010130 Heise Laura
  XXXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2018 : . S. 655-664
  archeológia archaeology Uaxactun
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Počítačová podpora v archeológii 2019
  Gálová Linda  Rášová Alexandra ; 010130
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65, (107), č. 10 (2019), online, s. 248-250
  archeológia archaeology konferencia conference GIS GIS
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Počítačová podpora v archeológii opäť v Kočovciach
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Spektrum : . Roč. 25, č. 2 (2019), s. 24-25
  konferencia conference GIS archeológia archaeology
  https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2019-2020/02.pdf
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 8. Elektrónový drôt z Dolných Orešian
  Jelínek Pavol  Lieskovský Tibor ; 010130 Marčiš Marián ; 010140 Sládok Matúš
  Ľudia a hory - archeologická perspektíva : . S. 119-124
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning archeológia archaeology digitálna fotogrametria digital photogrammetry
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Výšinné sídlisko v polohe Vápenice v Malých Karpatoch (k.ú. Dolné Orešany)
  Jelínek Pavol  Lieskovský Tibor ; 010130 Sládok Matúš
  Hradiská - svedkovia dávnych čias II : . S. 109-117
  letecké laserové skenovanie airborne laser scanning archeológia archaeology Malé Karpaty Carpathians
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. O dejinách sumerského mesta Umma v kontexte aktuálneho archeologického bádania
  Hulínek Drahoslav  Hulínková Ťuchová Eva Mittermayer Catherine Lieskovský Tibor ; 010130
  Antica Slavica / . S. 7-60
  archeológia archeology priestorová databáza spatial database prieskum survey
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok