Výsledky vyhľadávania

 1. Zatekanie - Praktická diagnostika plochých striech
  Briatka Roman ; 010270  Briatka Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 1 (2018), CD-ROM, s. 23-26
  strecha zatekanie detekcia diagnostika roof leaking detection diagnostic
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-01-2018.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Ako správne zhotoviť strešný fóliový hydroizolačný systém
  Slováčik Andrej  Olšová Jana ; 010270 Briatka Peter ; 010270
  Stavebné materiály : . Roč. 14, č. 3 (2018), s. 46-48
  strecha hydroizolácie krytiny zhotovenie pravidlá roof waterproofing membrane execution principles
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Laboratórium výskumu striech
  Palko Milan ; 010180 
  Strechár . Roč. 19, č. 3 (2018), s. 14-16
  strecha laboratórium merania
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Určenie bezpečnej odstupovej vzdialenosti horľavých výrobkov od nerezového komínového systému prestupujúceho strešnou konštrukciou
  Lacová Zuzana ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 439-445
  bezpečná odstupová vzdialenosť strecha požiarna bezpečnosť nerezový komín prestup
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Tepelná ochrana konštrukcií vo vzťahu k energetickej hospodárnosti budovy
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  OKNOviny . Roč. 9, č. 1 (2016), s. 1-2
  okno strecha energetická hospodárnosť budov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Strešné tepelnoizolačné vrstvy v korelácii so stavebnou fyzikou
  Oláh Jozef ; 010180 
  Strechy 2016 : . S. 59-66
  strecha tepelná izolácia stavebná fyzika
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Plaváreň s telocvičňou
  Bunta Jakub ; V  Oláh Jozef (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design pool strecha plaváreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100551
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Kotulič Martin ; V  Tarábková Lucia (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb concrete roof strecha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90402
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
  Kopca Rastislav ; V  Chamulová Barbara (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology roof strecha strešný plášť diagnostika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95484
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Letiskový terminál na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
  Brečka Eugen ; V  Slivanský Miloš (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings roof letisko strecha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91806
  diplomová práca
  kniha

  kniha