Výsledky vyhľadávania

 1. Computer Systems and Technologies Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech´16 / ed. Boris Rachev
  Smrikarov Angel (ed.)  Rachev Boris (ed.) 
  Association for Computing Machinery
  New York Association for Computing Machinery (ACM) 2016 . - 448 s.
  ISBN 978-1-4503-4182-0
  lokalizácia biometria Cloud computing softvérové inžinierstvo
  zborník
  kniha

  kniha

 2. Softwarové inženýrství
  Sommerville Ian 
  Brno : Computer Press, 2013 . - 680 s
  ISBN 978-80-251-3826-7
  softvérové inžinierstvo spoľahlivosť softvéru bezpečnosť softvéru Norton Commander 7.0
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF1130
  Softwarové inženýrství

  kniha

 3. Určovanie podobnosti slovenských textov s využitím morfologickej stavby jazyka
  Kumor Andrej ; I200  Chudá Daniela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 78 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering plagiarism morphology morfológia plagiátorstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81351
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Vyhľadávanie a odporúčanie informácií s využitím sociálnych vzťahov
  Lipka Lukáš ; I300  Návrat Pavol (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 86 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering vyhľadávanie odporúčanie informácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81356
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Simulácia deformovateľných telies
  Mikuláš Miroslav ; I200  Drahoš Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 62 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering simulation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81362
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Využitie metadátových schém pre reprezentáciu údajov o kultúrnom dedičstve
  Novotný Matúš ; I200  Rozinajová Viera (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 59 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering ontology interoperability ontológia interoperabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81365
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Vizualizácia deformovateľných telies
  Belica Andrej ; I200  Drahoš Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012
  softvérové inžinierstvo Software Engineering počítačová grafika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81366
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Škálovateľná architektúra pre agendové aplikácie postavená na distribuovaných úložiskách dát
  Kmeťko Ján ; I200  Mihálik Igor (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 121 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71956
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Animácia ľudskej postavy
  Ondruška Peter ; I200  Drahoš Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 60 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering triangulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72008
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Využitie kontextu používateľa pri odporúčaní výsledkov vyhľadávania
  Čorba Miroslav ; I300  Návrat Pavol (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 74 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering vyhľadávanie informácií kontext
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81329
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha