Výsledky vyhľadávania

 1. Computer Systems and Technologies Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech´16 / ed. Boris Rachev
  Smrikarov Angel (ed.)  Rachev Boris (ed.) 
  Association for Computing Machinery
  New York Association for Computing Machinery (ACM) 2016 . - 448 s.
  ISBN 978-1-4503-4182-0
  lokalizácia biometria Cloud computing softvérové inžinierstvo
  zborník
  kniha

  kniha

 2. Softwarové inženýrství
  Sommerville Ian 
  Brno : Computer Press, 2013 . - 680 s
  ISBN 978-80-251-3826-7
  softvérové inžinierstvo spoľahlivosť softvéru bezpečnosť softvéru Norton Commander 7.0
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF2120
  Softwarové inženýrství

  kniha

 3. Software Engineering Fundamentals : Measuring, Comprehending, and Managing your Software. Projects
  Samuelis L.  Bollin Andreas Frühauf Karol Ludewig J.L. Sandmayr H.
  Košice : Technical University, 2012 . - 208 s
  ISBN 978-80-553-0848-7
  softvérové inžinierstvo
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT2000
  kniha

  kniha

 4. Interakcia medzi hráčom a loptou v 3D simulovanom robotickom futbale
  Paššák Martin ; I200  Kapustík Ivan (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 62 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81367
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Optimalizácia plánovania cesty pre skupinu robotov
  Polko Ivan ; I200  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 111 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering optimization plánovanie cesty optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81373
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Rozšírenie metódy skrátenia harmonogramu o simuláciu jeho priebehu
  Prokop Jaroslav ; I200  Lekavý Marián (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 63 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81376
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Plánovanie meta-heuristickým prístupom
  Romaňák Ján ; I200  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 58 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering planning plánovanie evolučné algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81378
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Kolaboratívne virtuálne prostredie pre vizualizáciu dát
  Pleško Ivan ; I200  Kapec Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 52 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering vizualizácia grafov virtuálne prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81371
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Ovládanie objektov obohatenej reality pomocou herného ovládača
  Práznovský Martin ; I300  Štefanovič Juraj (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 60 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering virtual reality obohatená realita virtuálna realita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81374
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Reprezentácia webových služieb a používateľských potrieb v kontexte kompozície webových služieb
  Repka Igor ; I200  Kasan Michal (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 57 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering kompozícia webová služba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81377
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha