Výsledky vyhľadávania

 1. Lokalizačný systém vo vnútornom prostredí budov použitím QR kódov
  Ilkovičová Ľubica ; V140  Kopáčik Alojz ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2014 : . CD-ROM, [6] s.
  lokalizácia navigácia vnútorné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Annota: pieskovisko pre výskum vyhľadávania, organizovania a navigácie s využitím sémantiky v prostredí digitálnych knižníc
  Móro Róbert ; I200  Holub Michal ; I200 Ševcech Jakub ; I200 Bieliková Mária ; I200
  Znalosti 2014 : . online, s. 88-91
  digital libraries model používateľa model domény vedecká publikácia anotovanie vyhľadávanie navigácia sémantika Annota
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Annota: towards enriching scientific publications with semantics and user annotations / Michal Holub, Robert Moro, Jakub Sevcech, Martin Liptak, Maria Bielikova
  Holub Michal ; I200  Móro Róbert ; I200 Ševcech Jakub ; I200 Lipták Martin ; I200 Bieliková Mária ; I200
  D-lib Magazine : . Vol. 20, no. 11/12 (2014), [6] s.
  digitálna knižnica model používateľa model domény vedecká publikácia anotácia vyhľadávanie navigácia sémantika Annota
  http://www.dlib.org/dlib/november14/holub/11holub.html
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Sumarizáciami podporená navigácia v digitálnej knižnici
  Móro Róbert ; I200 
  WIKT 2013 : . s.77-80
  prieskumné vyhľadávanie navigácia automatická sumarizácia textu digitálne knižnice
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 5. Annota - poznámkovanie dokumentov v prostredí digitálnych knižníc
  Bieliková Mária ; I200  Ševcech Jakub ; I200 Holub Michal ; I200 Móro Róbert ; I200
  DATAKON a ZNALOSTI 2013 : . s.143-152
  poznámkovanie navigácia vyhľadávanie digitálne knižnice poznámky zvýraznenie textu spolupráca
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stratégia pohybu v prostredí akčnej hry
  Aufricht Igor ; I200  Varga Ľubomír (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 52 s
  softvérové inžinierstvo Software Engineering navigation navigácia multiagentový systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91191
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Navigácia pomocou oblakov dôležitých slov
  Molnár Samuel ; I200  Bieliková Mária (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 36 s príl.
  informatika Informatics navigation history história navigácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77721
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Lokalizácia robota pomocou GNSS systému
  Gajdošík Daniel ; E  Duchoň František (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 83 s 3 príl.
  Kalman filter robot localization GPS GPS GNSS GNSS navigation GPS GPS navigácia lokalizácia Kalmanov filter GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92474
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Navigácia na webe na základe poznámok a značiek
  Ševcech Jakub ; I200  Bieliková Mária (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 91 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering navigation vyhľadávanie web poznámky navigácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91961
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 10. Zber a spracovanie informácií pre navigačný systém UAV
  Pucher Dávid ; E  Malatinec Tomáš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 43 s príl.
  Industrial Informatics Kalman filter filter filter processing navigation spracovanie GPS GPS Kalmanov filter filter filter navigácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56728
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha