Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh procesu navigácie mobilného robota pomocou RTLS technológie / aut. Petra Kurčová, Dana Šišmišová
  Kurčová Petra ; 020020  Šišmišová Dana ; 020020
  ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi . S. 52-1 - 52-8
  mobilný robot mobile robot
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ocenka ostatočnogo resursa privodov mobiľnych robotov / aut. Alexander Romanov, Jurij Nikitin, Pavol Božek
  Romanov Alexander  Nikitin Jurij Božek Pavol ; 063800
  ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi . S. 1-6
  algoritmus program mobilný robot pohon
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Algoritm diagnostiki privodov mobiľnych robotov / aut. Alexander Romanov, Jurij P Nikitin, Jozef Peterka
  Romanov Alexander  Nikitin Jurij P Peterka Jozef ; 063200
  ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi . S. 1-6
  algoritmus program diagnostika mobilný robot
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Neuro-evolúcia riadenia dynamických systémov / aut. Ivan Sekaj, Dominika Banásová, Martin Komák, Milan Hvozdík
  Sekaj Ivan ; 031000  Banásová Dominika ; 031000 Komák Martin ; 031000 Hvozdík Milan ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 56-61
  umelá neurónová sieť evolučný algoritmus spojitý dynamický systém mobilný robot riadenie
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Trajectories optimization of mobile robotic systems using discrete Kalman filtration / aut. Juraj Slovák, Markus Melicher, Pavol Vašek
  Slovák Juraj ; 020020  Melicher Markus ; 020020 Vašek Pavol ; 020020
  2018 Cybernetics & Informatics (K&I) : . S. [7], USB kľúč
  mobilný robot lokalizácia mobile robot localization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Riadiaci systém mobilného robota realizovaný neurónovou sieťou / aut. Dušan Horváth, Marián Králik
  Horváth Dušan ; 066000  Králik Marián ; 020070
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 20, č. 11 (2016), s.108 - 109
  mobilný robot neurónová sieť
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Collision-free manipulation of a robotic arm using the MS Windows Kinect 3D optical system / aut. Ján Vachálek, Ľubomír Čapucha, Pavol Krasňanský, Filip Tóth
  Vachálek Ján ; 020020  Čapucha Ľubomír ; 020020 Krasňanský Pavol ; 020020 Tóth Filip ; 020020
  Process control 2015 : . S. 96-106
  robotic arm robotic vehicle mobilný robot robotika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Aplikácia inerciálnych snímačov pre riadenie mobilných robotických platforiem : dát. obhaj. 28.2.2014, č. ved. odb. 5-2-14
  Rodina Jozef ; E011  Hubinský Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014 . - 105 s AUTOREF. 2014, 40 s.
  Automatizácia a riadenie Automation and Control mobilný robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71490
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
  Moravčík Šimon ; J  Honek Marek (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 57
  mechatronika Mechatronics remote control robotic arm robotické rameno mobilný robot diaľkové ovládanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103736
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Bezdrôtové riadenie mobilného robota pomocou inteligentného telefónu na báze Android OS
  Čief Martin ; E  Kostroš Juraj (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 84 . - 55 s CD-ROM
  sensors android android mobilný robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103181
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha