Výsledky vyhľadávania

 1. Objekt dizajnu ako umelecký artefakt.Dizajn a umenie - free cool in : doktorandská dizertačná práca
  Šuda Michal ; A0035  Lukáč Milan (škol.) ; A0035
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013 . - 184 s
  concept archetyp koncept
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63995
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Knowledge Discovery v medicínskych dátach
  Panek Pavol ; E  Ševčíková Zuzana (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 89 s 3 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics transformation transformácia objavovanie znalostí archetyp
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92292
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Archetypy kultúrnej krajiny (návrh metodického postupu ich vyčleňovania)
  Pauditšová Eva  Reháčková Tamara ; A0980
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae . Vol. 17, No. 2 (2009), s.73-81
  archetyp kultúrna krajina krajinoekologický výskum
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Dealing with Unstable Domains in Product-Line Architecture Development
  Vranić Valentino ; I200  Marko Vladimír ; I200
  ISIM'06 Information Systems Implementation and Modelling: Proceedings of 9th International Conference, April 25-26,2006, Přerov . s.57-64
  archetyp komponenty modelovanie vlastností rad výrobkov UML
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok