Výsledky vyhľadávania

 1. Model používateľa pre identifikáciu
  Hudák Miroslav ; I300  Chudá Daniela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211 . - 48 s. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering user model model používateľa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100998
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu
  Kaššák Ondrej ; I200  Kompan Michal (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  softvérové inžinierstvo Software Engineering user model model používateľa skupinové odporúčanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101007
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0010
  kniha

  kniha

 3. Model používateľa pre identifikáciu jeho emocionálnych stavov
  Bohunická Ivana ; I200  Chudá Daniela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211 . - 87 s. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering user model dynamika písania na klávesnici model používateľa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100968
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie používateľa v doméne webovo-orientovanej podpory vzdelávania
  Unčík Maroš ; I200  Bieliková Mária (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 104 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering visualization user model vizualizácia model používateľa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81392
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Sociálne vyhľadávanie na webe
  Gregor Martin ; I200  Kramár Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 60 s.60 s príl.
  informatika Informatics user model model používateľa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65170
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Získavanie implicitnej spätnej väzby pre potreby webového vyhľadávača
  Kříž Jakub ; I200  Kramár Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 57 s príl.
  informatika Informatics user model model používateľa extrakcia kľúčových slov implicitná spätná väzba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65206
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Model používateľa pre jeho identifikáciu
  Sokol Matej ; I200  Chudá Daniela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 69 s
  Kalman filter user model monitorovanie procesov model používateľa informačné systémy Information Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72492
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov
  Rástočný Karol ; I200  Tvarožek Michal (XXX) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 64 s
  user model navigation model používateľa navigácia softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72035
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. Towards Social-based User Modeling and Personalization
  Barla Michal ; I200  Bieliková Mária (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  user model sociálny web model používateľa otvorený informačný priestor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46307
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 10. Vplyv biometrických charakteristík na model používateľa pre identifikáciu
  Krajník Peter ; I200  Chudá Daniela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  informatika Informatics user model model používateľa vplyvy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46508
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha