Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálny stav v oblasti implementácie BIM
  Erdélyi Ján ; 010140 
  25. slovenské geodetické dni : . [1] s.
  informačné modelovanie budov BIM implementácia technická normalizácia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Súčasný stav implementácie BIM v podmienkach SR
  Erdélyi Ján ; 010140  Funtík Tomáš ; 010270
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 22, č. 4 (2017), s. 5-10
  technická normalizácia informačné modelovanie stavieb implementácia BIM
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Porovnanie elektrooptických diaľkomerov podľa STN ISO 17 123-4
  Ježko Ján ; 010140 
  Geodézie a Důlní měřictví 2016 : . USB kľúč, [13] s.
  elektrooptický diaľkomer technická normalizácia porovnanie kvality geodetických prístrojov geodetická základnica STN ISO 17 123 úplná testovacia metóda
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Testovanie prijímačov GNSS podľa STN ISO 17 123-8 - postup a výsledky
  Ježko Ján ; 010140 
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 91-100
  technická normalizácia štandardizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Výsledky z testovania prijímačov GNSS podľa STN ISO 17 123 - 8
  Ježko Ján ; V140 
  Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní : . s.143-154
  standardization štandardizácia technická normalizácia testing and controling surveying instruments testovanie a kontrola geodetických prístrojov
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=277493
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Technická normalizácia a testovanie prístrojov pre oblasť geodézie v stavebníctve
  Ježko Ján ; V140 
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  ISO 17123 ISO 17123 slovak technical standards slovenské technické normy technical standard technická normalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Základy konštruovania a technická dokumentácia
  Král Štefan ; M200  Lacko František ; M200 Oravcová Jarmila ; M2000 Riečičiarová Eva ; M2000 Tomaníček Stanislav ; M200
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 210 s
  ISBN 978-80-227-2644-3
  strojové a konštrukčné súčasti technická normalizácia strojové súčiastky technická dokumentácia konštruovanie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF601970
  kniha

  kniha

 8. Jakošč wyrobów elektrotechnicznych : Konferencja naukowo-techniczna : Konf. JAWE 94, Lublin, Polska, 29.- 30. sept.1994
  1.vyd.
  Lublin : Politechnika Lubenska, 1994 . - 197 s
  kvalita elektrotechnických výrobkov normy ISO 9000-9004 technická normalizácia kontrola kvality
  zborník
  kniha

  kniha