Výsledky vyhľadávania

 1. Kalkulovanie nákladov zariadenia staveniska v Slovenskej a Českej republike
  Hajduchová Silvia ; V270  Jankovichová Eva ; V270
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.93-97
  construction cost construction site cost accouting kalkulácie nákladov stavebné náklady stavenisko
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Procesní a hodnotové řízení firem a organizací - nákladová technika a komplexní manažerská metoda : ABC/ABM (Activity-based Costing/
  Petřík Tomáš 
  Praha : Linde, 2007 . - 911 s
  ISBN 978-80-7201-648-8
  procesný manažment hodnotový manažment podnikový manažment kalkulácie nákladov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  kniha

  kniha

 3. Vplyv riadenia nákladov na efektívnosť podniku : Dizertačná práca
  Bajus Radoslav  Liberko Igor (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2005
  MTF ; . - 148 s príl (autoreferát)
  náklady podnikové kalkulácie nákladov finančno-ekonomická analýza
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Kalkulácia nákladov a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Bakalárska práca
  Libová Alexandra  Doubková Eva (XXX) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 48 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment kalkulácie nákladov tvorba cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Kalkulácie a tvorba cien mliečnych výrobkov v a. s. Tamilk Trnava : Diplomová práca
  Durdiaková Ingrid  Hlbocká Mária (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 81 s abstr. + príl.
  kalkulácie nákladov tvorba cien priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Kalkulácie a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Diplomová práca
  Belej Ján  Hlbocká Mária (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 68 s abstr. + príl.
  kalkulácie nákladov tvorba cien trhové hospodárstvo priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Ekonomika a finance podniku pro manažery / [aut.] Vysušil,Jiří; Fort,Jiří
  Vysušil Jiří  Fort Jiří
  1.vyd.
  Praha : EUROVIA, [1994] . - 116 s
  ISBN 80-901186-7-4
  podnikové hospodárstvo kalkulácie nákladov finančné analýzy manažéri
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha