Výsledky vyhľadávania

 1. Automatizácia lepených a tmelených spojov v automobilovom priemysle
  Povalač Ján ; J  Tolnay Marián (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automatizácia výroby adhezíva adhézia kohézia adhesion cohesion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73979
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Vplyv nitrooxidácie na zmáčavosť vybraných druhov adhezív
  Krakovský Filip ; M140 
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.63-66
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (4) - článok
  článok

  článok

 3. Elektricky vodivé kompozitné adhezíva
  Florián Š.  Novák I Pollák V. Jasenák Jozef ; M390
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.15-18
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Tavné adhezíva na báze kopolymérov etylénu
  Novák I  Pollák V. Jasenák Jozef ; M390 Florián Š.
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.99-101
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využitie adhezív pri lepení automobilov
  Novák Igor  Pollák V. Jasenák Jozef ; M140
  Ai magazine . Roč. 1, č. 1 (2008), s.52-53
  adhezíva lepenie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Skúmanie vlastností polyuretánových adhezív používaných na výrobu automobilov
  Novák I  Jasenák Jozef ; M140 Pollák V. Florián Š.
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.10-12
  adhezíva výroba automobilov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Štúdium tlakovo - citlivých adhezív pri použití špeciálnych plnív
  Florián Š.  Novák I Jasenák Jozef ; M140 Šivová M.
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.53-55
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vývoj tavných nanokompozitných adhezív na báze štatistických etylén-vinylacetátových kopolymérov aplikovateľných pri konštruovaní automobilov
  Novák I  Pollák V. Jasenák Jozef ; M140 Florián Š.
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.57-59
  adhezíva
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vývoj adhezív na báze ionomérnych nanokompozitov použiteľných na konštrukciu automobilov
  Novák I  Pollák V. Jasenák Jozef ; M140
  Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : . s.10-11
  adhezíva nanokompozity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využitie adhezív pri výrobe automobilov
  Novák Igor  Pollák V. Jasenák Jozef ; M140 Galbo Štefan
  Strojárstvo v hospodárstve a priemysle . Roč. V, poveľtržné vydanie (2001), s.28-29
  adhezíva výroba automobilov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok