Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomický úpadek Evropy / aut. Kamil Janáček, Stanislava Janáčková
  Janáček Kamil  Janáčková Stanislava
  1. vyd.
  Praha Institut Václava Klause 2017
  ISBN 978-80-7542-035-0
  ISSN 1213-3299
  hospodárska politika Európska únia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  Ekonomický úpadek Evropy

  kniha

 2. Vývoj a súčasný stav budovania bioplynových staníc v SR
  Matiašková Lýdia ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  Odpadové hospodárstvo . Roč. 5, č. 11 (2016), s. 14-16
  bioplynová stanica bioplyn na Slovensku obnoviteľné zdroje AEBIOM Európska únia biogas plant biogas in Slovakia renewable sources European Union
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Vybrané aspekty a dimenzie problematiky bezpečnosti dodávok v sektore obrany v kontexte európskej spolupráce / aut. Stanislav Szabo, Ivan Koblen
  Szabo Stanislav  Koblen Ivan ; M5000
  Košická bezpečnostná revue . Roč. 5, č. 2. Mimoriadne číslo vydané v rámci 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečné Slovensko v Euroatlantickom priestore, konanej v dňoch 12. - 13. november 2015 v Košiciach, SR (2015), s. 331-338
  bezpečnosť Európska únia
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Kvalita produkcie v podmienkach EÚ
  Červenková Hana ; J  Grúberová Michaela (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management product produkt Európska únia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89541
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Perspektívy rozvoja znalostnej spoločnosti vo výhľade do roku 2020
  Stredná Lucia ; R2020  Zúbková Mária ; R2020
  Horizonty podnikateľského prostredia. Business Environment Horizons [elektronický zdroj] : . s.234-241
  Európska únia stratégia knowledge - based society innovation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Európska únia
  Lipková Ľudmila 
  Bratislava : Sprint dva, 2011 . - 446 s
  ISBN 978-80-89393-33-6
  Európska únia medzinárodná ekonomická integrácia menová únia
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Európska únia

  kniha

 7. Globalizačné vplyvy holandského obchodného práva
  Gajniak Ján Florián ; V350 
  Spoločenské zmeny ako dôsledok globalizácie : . s.4-9
  contract work Dutch company law European Union Európska únia globalizácia globalization holandské obchodné právo standard terms and conditions vzorové zmluvné podmienky zmluva o dielo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Podpora a financovanie inovácií v Európskej únii. Financing and support for innovations in European Union
  Fabová Ľudmila ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 6, č. 3 (2010), s.233-239
  Európska únia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Realizáciou európskeho projektu akademickej knižnice k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Ikaros [online] . Roč. 14, č. 9 (2010), s.1-3
  databáza Európska únia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. European Economic and Social Commitee: 50 years of Participatory Democracy : 1958-2008
  Brusel : EESC, 2008 . - 181 s
  Európska únia urbanistická ekonómia územný manažment
  obrazová publikácia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha