Výsledky vyhľadávania

 1. K problematike použitia meracích transformátorov prúdu v neharmonickom režime : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 21.12.1996 / [aut.] Jahn,Peter, Ing
  Jahn Peter ; E250 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 102 s
  Meracia technika meracie transformátory prúdu prúdové meniče meranie prúdu
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Príspevok k analýze a syntéze niektorých špeciálnych meničov povrchových akustických vĺn : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 06.09.1994 / [aut.] řpaldonová,Darina, RNDr.; Škol. Neveselý,Miloslav
  Špaldonová Darina  Neveselý Miloslav (škol.)
  Košice : Techn.univ., Fak.elektrotechn.a inform, 1993 . - 113 s : príl + Autoref.1993, 21 s
  interdigitálne meniče IDM prúdové meniče povrchové akustické vlny
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha