Výsledky vyhľadávania

 1. Superpixels merging in corrupted color images / aut. Filip Csóka, Jaroslav Polec
  Csóka Filip ; 037000  Polec Jaroslav ; 037000
  SPSympo 2017 : . S. 280-283
  Orthogonality Color spaces L*a*b HSL clustering GMM
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8053690
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Regional L-Moment-Based Flood Frequency Analysis in the Upper Vistula River Basin, Poland
  Rutkowska Agnieszka  Żelazny Mirosław Kohnová Silvia ; 010160 Łyp Michał Banasik Kazimierz
  Pure and Applied Geophysics . Vol. 174, no. 2 (2017), s. 701-721
  catchment characteristics clustering regional flood frequency L-moments multivariate regression diagnostic measures
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Superpixels merging using an shape independent orthogonal transform / aut. Adrián Ďurica, Jaroslav Polec, Radoslav Vargic
  Ďurica Adrián  Polec Jaroslav ; 037000 Vargic Radoslav ; 037000
  Redžúr 2017 : . S. 23-26
  Orthogonality Color spaces L*a*b HSV HLS clustering
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Feature extraction in corrupted images in various color spaces / aut. Jaroslav Polec, Radoslav Vargic, Ivana Ilčíková, Tibor Csóka
  Polec Jaroslav ; 037000  Vargic Radoslav ; 037000 Ilčíková Ivana Csóka Tibor ; 037000
  Redžúr 2016 : . CD-ROM, S. 27-30
  Orthogonality Color spaces L*a*b HSL clustering
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Preparation and cluster analysis of data from the industrial production process for failure prediction / aut. Martin Németh, German Michaľčonok
  Németh Martin ; 066000  Michaľčonok German ; 066000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 39 (2016), s. 111-116
  data mining distance matrix clustering
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/39/15_Vedecke_Prace_MTF_2016_Nemeth_Michalconok__o_p_r_a_v_e_n__PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Texture feature extraction using an orthogonal transform of arbitrarily shaped image regions / aut. Jaroslav Polec, Wanda Benešová, Radoslav Vargic, Ivana Ilčíková, Tibor Csóka
  Polec Jaroslav ; 037000  Benešová Vanda ; 070400 Vargic Radoslav ; 037000 Ilčíková Ivana Csóka Tibor ; 037000
  Journal of Electronic Imaging . Vol. 25, Iss. 6 (2016), Art.no. 061413 [15] s.
  texture features feature extraction shape-independent basis functions discrete Walsh-Hadamard transform discrete Hartley transform clustering
  http://electronicimaging.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=2554065
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Clustering algorithms for face recognition based on client-server architecture / aut. Miloš Oravec, Dominik Sopiak, Vojtěch Jirka, Jarmila Pavlovičová, Mark Budiak
  Oravec Miloš ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 Jirka Vojtěch ; 035000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Budiak Mark ; E
  IWSSIP 2015 : . S. 241-244
  face recognition biometries biometric method client-server architecture mobile devices android clustering self-organizing maps SOM DBSCAN K-means C-means
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie.
  Sabo Miroslav ; V220  Nánásiová Oľga (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 680
  aplikovaná matematika Applied Mathematics cluster analysis clustering strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78577
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Data mining sietí reprezentovaných pomocou grafov
  Rožnovják Richard ; V  Ždímalová Mária (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling clustering data mining sociálne siete siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90644
  bakalárska práca
  kniha

  kniha