Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza a modelovanie neurčitosti priestorových dát v prostredí GIS
  Harnošová Veronika ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography visualization fuzzy logic vizualizácia fuzzy logika neurčitosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79754
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. The Benefit of Fuzzy Logic to Protection of Cultural and Historical Heritage
  Ďuračiová Renata ; V130  Lieskovský Tibor ; V130 Stopková Eva ; V130 Kročková Kristína ; V130
  GIS.Ostrava 2013 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [12] s.
  archeológia archeology clustering cultural and historical heritage fuzzy logic fuzzy logika kultúrno-historické dedičstvo predictive modelling predikčné modelovanie t-norm t-norma zhlukovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Nastavovanie parametrov PID regulátora pomocou soft techník
  Orlický Lukáš ; E  Paulusová Jana (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 123 s CD-ROOM
  neural network genetic algorithm PID controller fuzzy logika genetický algoritmus neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89972
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Priestorové databázy a analýza možností ich rozšírenia o spracovanie neurčitosti v GIS
  Pálka Daniel ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spatial analysis fuzzy logika fuzzy množiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93090
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Multikriteriálne rozhodovanie s využitím fuzzy množín v prostredí GIS
  Szabová Martina ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography fuzzy logic archeological predictive model fuzzy logika archeologický predikčný model modelovanie neurčitosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68279
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. PLC-Based Fuzzy Control System for a Robotic Manipulator
  Škulavík Tomáš ; M6000  Spalek Juraj (rec.) Vitko Anton (rec.) ; E011 Mészáros Alajos (rec.) ; C7220
  1st ed.
  Ilmenau : Universitätsverlag Ilmenau, 2013 . - 115 s
  ISBN 978-3-86360-078-5
  robotic arm fuzzy control robotický manipulátor fuzzy logika
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=280080
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Validácia archeologických predikčných modelov vytvorených v prostredí GIS
  Karell Lukáš ; V130 
  Počítačová podpora v archeológii 12 : . s.31
  archeological predictive model archeologický predikčný model fuzzy logic fuzzy logika validácia validation
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Návrh ekvitermickej regulácie výmenníka tepla s využitím fuzzy regulátorov
  Gužik Pavol ; J  Végh Peter (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automation and Informatics of Machines and Processes fuzzy logika automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95065
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. PLC-Based Fuzzy Control System for a Robotic Manipulator / aut. Tomáš Škulavík ; rec. Juraj Spalek, Anton Vitko, Alajos Mészáros
  Chmelíková Gabriela ; 060100 (prekl.)  Spalek Juraj (rec.) Vitko Anton ; E011 (rec.) Mészáros Alajos ; C7220 (rec.)
  1st ed.
  Ilmenau : Universitätsverlag Ilmenau, 2013 . - 115 s
  ISBN 978-3-86360-078-5
  robotic arm fuzzy control robotický manipulátor fuzzy logika
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=280080
  monografia
  EAJ - 12/Odborné preklady publikácií - knižné ; 13/Odborné preklady publikácií
  kniha

  kniha