Výsledky vyhľadávania

 1. The effect of surface modification of TiMg composite on the in-vitro degradation response, cell survival, adhesion, and proliferation aut. Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, Martina Takáčová, Lenka Jelenská, Lucia Csáderová, Martin Balog, Juraj Kopáček, Eliška Svastová
  Hassan Ibrahim Ahmed Mohamed ; 0600  Takáčová Martina Jelenská Lenka Csáderová Lucia Balog Martin Kopáček Juraj Svastová Eliška Krížik Peter
  Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications . Vol. 127, (2021), s. 1-11
  surface roughness corrosion cytotoxicity
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493121003982?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Aqueous Corrosion of Aluminum-Transition Metal Alloys Composed of Structurally Complex Phases: A Review / aut. Libor Ďuriška, Ivona Černičková, Pavol Priputen, Marián Palcut
  Ďuriška Libor ; 061000  Černičková Ivona ; 061000 Priputen Pavol ; 061000 Palcut Marián ; 061000
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 18 (2021), s. 1-29
  aluminium transition metal corrosion quasicrystal approximant
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/18/5418
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Ti+Mg composite with a mechanically modified surface: the in-vitro degradation response and cytocompatibility / aut. Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, Martina Takáčová, Martin Balog, Eliška Švastová
  Hassan Ibrahim Ahmed Mohamed ; 0600  Takáčová Martina Balog Martin Švastová Eliška
  MATRIB 2021 : . S. 210-220
  titanium-magnesium surface roughness corrosion cytotoxicity cell adhesion
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Predbežná diagnostika a návrh konceptu rekonštrukcie mostných objektov na bývalej železničnej trati Piešťany - Vrbové
  Gašpárek Jakub ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Havlíček Peter
  Inžinierske stavby . Roč. 68, č. 5 (2020), s. 44-48
  mosty betón murivo korózia bridges concrete masonry corrosion
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Sekundárna ochrana pojazdných plôch hromadných garáží
  Bilčík Juraj ; 010110 
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 109-112
  enviromentálne zaťaženie korózia výstuže trhliny environmental loads corrosion cracks
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. In vitro evaluation of a partially biodegradable TiMg dental implant: The cytotoxicity, genotoxicity and oxidative stress / aut. Yuksel Cetin, Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, Aysen Gungor, Yasemin Yildizhan, Martin Balog, Peter Krížik
  Cetin Yuksel  Hassan Ibrahim Ahmed Mohamed ; 0600 Gungor Aysen Yildizhan Yasemin Balog Martin Krížik Peter
  Materialia . Vol. 14, (2020), s. 1-9
  biocompatibility corrosion dental implant magnesium titanium
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S258915292030315X
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Partially biodegradable Ti-based composites for biomedical applications subjected to intense and cyclic loading / aut. Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, Martin Balog, Peter Krížik, František Nový, Yuksel Cetin, Peter Švec, Oto Bajana, Marián Drienovský
  Hassan Ibrahim Ahmed Mohamed ; 0600  Balog Martin Krížik Peter Nový František Cetin Yuksel Švec Peter Jr. Bajana Oto Drienovský Marián ; 061000
  Journal of Alloys and Compounds . Vol. 839, (2020), s.1-13
  biodegradable corrosion dental implant powder metallurgy
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838820320272?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. The Influence of corrosion on the stresses in members of open deck railway bridges
  Štecák Róbert ; 010190 
  YS2019 - Young Scientist 2019 : . online, [7] s., art. no. 012031
  railway bridge steel bridge corrosion
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/566/1/012031/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Assessment of certain industrial biomass-fired steam boiler thermal efficiency and operation reliability related aspects / aut. Otto Mierka, Miroslav Variny, Ján Janošovský
  Mierka Otto ; 046230  Variny Miroslav ; 046230 Janošovský Ján ; 046230
  6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic : . USB kľúč, [1] s.
  steam boiler biomass thermal efficiency corrosion air leak
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Material characteristics of low carbon steel sheets treated by nitro-oxidation in fluid environment / aut. Jozef Bárta, Milan Marônek, Mária Dománková, Katarína Bártová, Antun Stoic
  Bárta Jozef ; 063700  Marônek Milan ; 063700 Dománková Mária ; 061000 Bártová Katarína ; 061000 Stoic Antun
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 25, iss. 1 (2018), s. 81-85
  corrosion low carbon steel mechanical properties
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047810440&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Material+characteristics+of+low+carbon+steel+sheets+treated+by+nitro-oxidation+in+fluid+environment&st2=&sid=d2f815fe257f31d0dec7ba35b740f185&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28Material+characteristics+of+low+carbon+steel+sheets+treated+by+nitro-oxidation+in+fluid+environment%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F3zxB8USu1p8Xxh7bRM&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok