Výsledky vyhľadávania

 1. Viac-pohľadové zhlukovanie veľkých dátových množín
  Števuliak Michal ; 070200  Laurinec Peter (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2
  zhlukovanie prúdy dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145507
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 2. Empirical evaluation of different clustering approaches for visual codebook generation / aut. Juraj Rabčan, Gabriela Grmanová
  Rabčan Juraj ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200
  Journal of Theoretical and Applied Information Technology . Vol. 83, no. 1 (2016), s. 10-19
  zhlukovanie klasifikácia obrázkov vrece vizuálnych slov vyhľadávanie obrázkov na základe ich obsahu lokálne príznaky
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - zborník
  článok

  článok

 3. Ochrana súkromia v údajoch z automobilov
  Hanuliak Peter ; E  Šrámka Michal (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 61 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics telematics clustering telematika zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103157
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Automatizované vyhľadávanie tém v zdrojovom kóde
  Greguš Peter ; I200  Polášek Ivan (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering clustering zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100993
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. Segmetnovanie obrázkov pomocou zhlukovania
  Ogurčák Vladimír ; I  Kosková Gabriela (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics clustering segmentation zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88160
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Vyhľadávanie tematicky podobných dokumentov
  Brocková Barbora ; I  Kučečka Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202 . - 32 s. CD-ROM
  informatika Informatics clustering similarity citácie podobnosť zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87851
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Evolučné klastrovanie malých sietí
  Wolf Miroslav ; I  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202 . - 47 s. CD-ROM
  informatika Informatics genetický algoritmus evolučný algoritmus zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77794
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Vizualizácia zhlukovania v grafoch pomocou priestorových útvarov
  Britvík Andrej ; I200  Kapec Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering visualization clustering graph graf vizualizácia zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100970
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. Zobrazenie kategoriálnych dát do R
  Janál Dušan ; V220 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 5 (2013), s.52-61
  clustering mapping zhlukovanie zobrazenie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Organizácia osobného priestoru informačných zdrojov
  Burger Roman ; I200  Bieliková Mária (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 57 s príl,
  softvérové inžinierstvo Software Engineering clustering zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91206
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha