Výsledky vyhľadávania

 1. The Casa Cookbook. Part 1: Recipes for XPS Data Processing : The CasaXPS Usr´s Manual
  Fairley Neal  Carrick Alan
  Cherhire : Acolyte Science, 2005 . - 366 s
  ISBN 0-9549533-0-4
  CasaXPS analýza povrchov elektrónová spektroskopia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Spektroskopiské analýzy materiálov a štruktúr pre elektroniku : Obhaj.15.3.2005
  Breza Juraj ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004 . - 90 s
  elektrónová spektroskopia augerova elektrónová spektroskopia
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. New trends in surface analysis : Proceedings of the international seminar : Konf. NTSA'97, Bratislava, Slovakia, 26.- 27. Nov. 1997 / Edit. Breza,J
  Breza Juraj (zost.) ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - 62 s
  ISBN 80-227-1010-5
  fyzika povrchov fyzika tuhých látok fyzika polovodičov elektrónová spektroskopia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Štúdium tenkých organických vrstiev amfifilných molekúl : Habil.práca : Obh. 21.11.1995 / [aut.] Cirák,Július, doc.Ing.,CSc
  Cirák Július ; E060 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1994 . - nestr
  fyzika molekúl molekulové štruktúry organické molekuly membránové systémy fyzikálne spektroskopické metódy Ramanova spektroskopia Langmir-Blodgettovej vrstvy elektrónová spektroskopia pozitrónová anihilácia
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. SIA. Surface and interface analysis : Konf. ECASIA 93, Catania, Italia, 4.- 8. Oct. 1993
  1.vyd.
  Chichester : John Wiley & Sons, 1994 . - 619 s
  ISSN 0142-2421
  fyzika povrchov fyzika tenkých vrstiev elektrónová spektroskopia fyzika tuhých látok fyzika polovodičov Mikroelektronika
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Atomic and molecular spectroscopy : Basic aspects and practical applications
  Svanberg Sune 
  Berlin : Springer Verlag, 1992 . - 407 s
  ISBN 3-540-55243-X
  atómová fyzika fyzikálna stavba hmoty elektrónová spektroskopia molekulová fyzika molekulová spektroskopia
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha