Výsledky vyhľadávania

 1. Recenzia na:Všeobecné zásady pri tvorbe urbanisticko-architektonických súborov pre šport / Čúrna, Janka
  Sopirová Alžbeta ; A6160 
  ALFA . roč.6, č.1-2/A (2002), s. 96
  športové areály
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok