Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému plánovania investičného rozvoja podniku TOMA INDUSTRIES s.r.o., Trnava : Diplomová práca
  Šuteková Vlasta  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  investment podnik investícia investičný rozvoj investičné plánovanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67089
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Planning and Management of Construction Budgetary Costs
  Ellingerová Helena ; V270 
  Organization, Technology & Management in Construction . Vol. 3, Iss. 2 (2011), s.296-301
  costs economic efficiency ekonomická efektívnosť investičné plánovanie investment process náklady
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
  Valach Jozef 
  3. přepr. a rozšíř. vyd.
  Praha : Ekopress, 2010 . - 513 s
  ISBN 978-80-86929-71-2
  investície investičné plánovanie investičné rozhodovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  Investiční rozhodování a dlouhodobé financování

  kniha

 4. Methods of investment planning and their application in the company
  Zatrochová Monika ; 902024 
  Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management . Roč. III, č. 5 (2009), s.72-80
  investičné plánovanie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Návrh postupu posudzovania efektívnosti investičných zámerov podniku = Proposal of appreciation of efficiency of investments in enterprise : Bakalárska práca
  Barošová Martina  Sablik Jozef (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  investičné plánovanie investičné zámery
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh metodiky plánovania investičného rozvoja podniku : Diplomová práca
  Seidlová Eva ; M4000  Černá Ľubica (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 88 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičné plánovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha