Výsledky vyhľadávania

 1. Internetové rozhranie pre vizualizáciu dát z meracieho systému
  Polcer Patrik ; E  Záluský Roman (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 32 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics graphs databases stress web application merací prístroj databázy stres
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78061
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie Work-life balance v podniku TOPNAD, a.s.
  Gulaba Martin ; M  Kováč Karol (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant stress motivation stres pracovná spokojnosť motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92091
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Adaptačné odozvy bakteriálnych kmeňov na environmentálny stres spôsobený prítomnosťou toxických organických zlúčenín
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Lászlová Katarína ; C4310 Dercová Katarína ; C4310
  Chemické listy . Vol. 107, Iss. 5 (2013), s.356-361
  adaptácia baktérie bioremediácia membrána stres
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Vnímanie prostredia ako komplexný proces
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Energeticky soběstačné budovy . Roč. 1, č. 4 (2012), s.40-43
  architektúra dizajn vnímanie zmyslové prostredie kognitívna psychológia environmentálna psychológia stres
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Exkurzia po drevostavbách vo Voralbergu a Tirolsku
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Drevársky magazín . roč.13, č.6 (2012), s.40-41
  dizajn architektúra prostredie environmentálna psychológia kognitívna psychológia stres
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Záťažové situácie a spôsoby ich zvládania u stredoškolákov.
  Repková Ema  Oujezdský Drahomír (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 82 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects stress stres záťažové situácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81096
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov COOP Jednota Trnava, SD
  Vargová Alena ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 47s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety risk stress riziko bremeno stres bezpečnosť efektívnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72663
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vnímanie prostredia ako komplexný proces
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Drevostavby a ekologické bývanie [elektronický zdroj] : . s.DVD-ROM, [7] s.
  dizajn vnímanie zmyslové kognitívna psychológia environmentálna psychológia stres
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vyhodnotenie zmien meraných fyziologických veličín ako prejavu stresu vyvolaného ortostázou . Pilotná štúdia
  Hlaváčová Edita ; J0020  Dedík Ladislav ; J0020 Penesová Adela
  Metrológia a skúšobníctvo . Roč. 17, č. 3 (2012), s.29-39
  stres stress
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Vnímanie prostredia a jeho prvkov ako komplexný proces z pohľadu environmentálnej, kognitívnej a kultúrnej psychológie : Vnímanie prostredia a jeho prvkov ako komplexný proces z pohľadu environmentálnej, kognitívnej a kultúrnej psychológie
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Praha : beffa.eu, 2012 . - 2 s
  architektúra dizajn vnímanie zmyslové prostredie kognitívna psychológia stres
  http://www.beffa.eu/wp-content/uploads/2012/06/s3-veronika-Kotradyova-Vnimanie-prostredi-a-jeho-prvku-jako-komlpexni-proces.pdf
  elektronický textový údaj
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha