Výsledky vyhľadávania

 1. Zdroje energie integrované do budov
  Oravcová Eva ; A8180 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 8, č. 2 (2013), s. 93-101
  architektúra zdroje energie klimatické zmeny navrhovanie budov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Návrh ostrovného energetického systému pre vybranú aplikáciu
  Dindoffer Eduard ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 78 s
  Electrical Engineering zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78124
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Efektívnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie
  Gejguš Mirko ; M980  Trömner Marc Sven ; M980
  Sustainability - Environment - Safety 2013 : . CD-ROM, s. 73-75
  zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 4. Legislatívny rámec využitia a uvádzania biopalív na trh v Slovenskej republike
  Bartošová Alica ; M5000  Blinová Lenka ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2013 : . CD-ROM, s. 30-33
  legislatíva biopalivá zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (výskumno-vzdelávacie centrum) na MTF STU so sídlom v Trnave
  Soldán Maroš ; M5000  Balog Karol ; M5000 Fiala Jozef ; M5000 Blinová Lenka ; M5000
  Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť : . s.93-97
  zdroje energie laboratórium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie (poster)
  Petráš Dušan ; V290 
  Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  energy sources zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Ekonomické aspekty investícií do obnoviteľných zdrojov energie.
  Lulkovičová Otília ; V290 
  Správa budov . Roč. 5, č. 4 (2011), s.14-15
  energy sources zdroje energie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Hydrogen Fuel Cells as Alternative Energy Source
  Staňák Vladimír ; J0010  Bugár Martin ; J0010 Ferencey Viktor ; E020 Madarás Juraj ; J0010
  Transfer 2011 : . s.CD-Rom [6]
  hydrogen renewable energy sources vodík zdroje energie palivové články
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Využívanie hydroenergetického potenciálu v Slovenskej republike
  Pršo Andrej ; V170 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  hydroenergetic potencial hydroenergetický potenciál legislation legislatíva water source zdroje energie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Výskum, využitie a propagácia alternatívnych zdrojov energie na MTF STU so sídlom v Trnave
  Moravčík Oliver ; M6000  Soldán Maroš ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Otvorená samospráva I. : . s.227-237
  zdroje energie výskum solárne laboratórium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok