Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza požiarneho nebezpečenstva prachu vznikajúceho v karosárskej dielni = Analysis of the fire hazard of dust, produced by the bodywork workshop : Diplomová práca
  Nagy Peter  Balog Karol (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 90 s 1 CD-ROM
  priemyselné prachy vznietenie teplota vznietenia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv tlaku a teploty na vznietenie rozvíreného prachu vybraných potravinárskych výrobkov : Diplomová práca
  Tkáčik Marek  Balog Karol (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 96 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné prachy požiarnotechnické charakteristiky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv vonkajších podmienok na iniciáciu procesu horenia priemyselných prachov = Influence of add-on conditions on initiation of burning process of industrial dusts : Bakalárska práca
  Nagy Peter  Šimorová Tatiana (xxx) ; M390
  Bratislava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 46 s 1 CD-ROM
  priemyselné prachy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv tepelného namáhania na zápalnosť prachov = Thermic effect strain to flammability performance dust particle : Diplomová práca
  Štefánik Martin  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 77 s 1 CD-ROM
  drevný prach priemyselné prachy horenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Plameňová a bezplameňová iniciácia a propagácia procesu horenia prachov : Dizertačná práca
  Slabá Ivana ; M390  Balog Karol (škol.) ; M5000 Netopilová Miroslava (opon.) Osvald Anton (opon.) Lokaj Ján (opon.) ; C2110
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI KBI, 2007 . - 136 s príl (autoreferát)
  priemyselné prachy fyzikálno-chemické vlastnosti prachov požiarno-technické vlastnosti prachov horenie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Špecifiká priemyselných prachov a stanovenie požiarnotechnických vlastností = Industrial dusts specifications and fire-technical attributes allocation : Bakalárska práca
  Ščepán Radovan  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  priemyselné prachy horenie samovznietenie zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha