Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie únavovej bezpečnosti nápravy obytného prívesu
  Mazánová Veronika ; J  Chmelko Vladimír (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics analýza bezpečnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103911
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza bezpečnosti RFID - rádio frekvenčnej identifikácie
  Kocian Miroslav ; E  Stenchlák Marián (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 58 s
  robotika robotics analýza bezpečnosti RFID automatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71632
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Safety Analysis of Reinforced Concrete Buildings Subjected to the Blast Load
  Králik Juraj ; V250  Rozsár Peter
  SSP - Journal of civil engineering . Vol. 5, Issue 3 (2010), s.33-40
  analýza bezpečnosti blast load concrete structures loading tlaková vlna zaťaženie od výbuchu
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza pracovnej činnosti na počítači = Analysis of working with computer : Diplomová práca
  Fraňová Jana  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 74 s 1 CD-ROM
  analýza bezpečnosti
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Bezpečné prevádzkovanie tlakových a plynových zariadení v kotolni : Bakalárska práca
  Klačová Tatiana  Balog Karol (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 111 s 1 CD-ROM
  analýza bezpečnosti zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza nebezpečenstiev a hodnotenie rizík vybraných profesií podnikateľského subjektu : Bakalárska práca
  Križan Martin  Sabo Milan (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  zabezpečovacia technika analýza bezpečnosti
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh možných opatrení na minimalizáciu a elimináciu identifikovaných rizík v pracovnom prostredí vybraného pracoviska : Bakalárska práca
  Kollár Martin  Sabo Milan (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  BOZP zabezpečovacia technika pracovné prostredie analýza bezpečnosti
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha