Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie IKT v didaktike technických profesijných predmetov
  Kadnár Jozef ; M7000 
  Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík : . s.[4]
  IKT didaktika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Didaktika
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 598 s
  ISBN 978-80-8078-322-8
  pedagogika didaktika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  Didaktika

  kniha

 3. Uplatnenie didaktických zásad pri výučbe všeobecno-odborných predmetov
  Vaňová Jana  Labašová Eva (škol.) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  didaktika didaktické zásady vyučovací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63629
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Materiálne didaktické prostriedky = Didactic material resources : Diplomová práca
  Paluš Ľubomír  Vaněček David (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s Prílohy + 1 CD-ROM
  didaktika materiálne didaktické prostriedky didaktická technika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Didaktika odborného výcviku
  Tináková Katarína ; M220 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 110 s
  ISBN 978-80-8096-099-5
  didaktika
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Život a dielo Vladimíra Václavíka
  Kips Milan ; M220  Schwarzová Monika
  1. vyd
  Bratislava : SAPIENTIA, 2009 . - 115 s
  ISBN 978-80-89229-18-5
  pedagogika didaktika
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Didaktika
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 595 s
  ISBN 978-80-8078-198-9
  pedagogika didaktika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 8. XIX. DIDMATTECH 2006 : Medzinárodná vedecko-odborná konferencia, 6.-7.9.2006, Komárno
  Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007 . - 456 s
  ISBN 978-80-89234-23-3
  materiály technológie informačné technológie komunikačné technológie didaktika
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 9. Didaktika plávania vysokoškolákov. Didactics of university students swimming
  Merica Marián ; M340  Novotná Soňa ; M340
  Sport a kvalita života 2007 :
  motorické učenie plávanie didaktika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Obecná didaktika : Vyučovací proces. Učivo a jeho výběr. Metody. Organizační formy vyučování
  Skalková Jarmila 
  2. rozšířené a aktual. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2007 . - 322 s
  ISBN 978-80-247-1821-7
  didaktika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  kniha

  kniha