Výsledky vyhľadávania

 1. Usage Analysis of the Information Systems for Valuation of the Construction Output
  Ellingerová Helena ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270 Piatka Jaroslav ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 349-355
  costs information system individual calculation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Optimization of extractive distillation process: Effect of the extraction solvent / aut. Monika Šokyová, Pavol Steltenpohl, Elena Graczová
  Šokyová Monika ; 040000  Steltenpohl Pavol ; 046230 Graczová Elena ; 046230
  Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017 . USB kľúč, s. 445
  Ethylene glycol costs
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Costs of Construction Site Equipment
  Ďubek Silvia ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 (rec.) Jankovichová Eva ; 010270 (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - 70 s.
  ISBN 978-80-263-1347-2
  costs construction site equipment calculation
  monografia
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Separation of a complex hydrocarbons mixture by distillation: Simulation and optimization of atmospheric distillation column / aut. Veronika Sanitrová, Pavol Steltenpohl, Elena Graczová
  Sanitrová Veronika ; 040000  Steltenpohl Pavol ; 046230 Graczová Elena ; 046230
  Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017 . USB kľúč, s. 444
  costs
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Simulation of azeotropic distillation: A case study / aut. Martin Mojto, Pavol Steltenpohl, Elena Graczová
  Mojto Martin ; 040000  Steltenpohl Pavol ; 046230 Graczová Elena ; 046230
  Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017 . USB kľúč, s. 446
  distillation benzene costs
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Rozhodovací proces v modeli hodnotenia nákladov zariadenia staveniska
  Hajduchová Silvia ; 010270 
  Mladá veda . Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 72-81
  zariadenie staveniska náklady model construction equipment costs
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/07/07_2015_07.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Faktory ovplyvňujúce náklady zariadenia staveniska
  Hajduchová Silvia ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 21, č. 3 (2015), s. 33-35
  zariadenie staveniska náklady faktory construction equipment costs factors
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Metodika stanovenia hodnoty nákladov bytov v charakteristickom uzle ich životného cyklu.
  Karel Ján ; V300  Nič Milan (škol.) ; V300
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 678
  technológia stavieb Building Technology value costs life cycle byt náklady životný cyklus opotrebenie hodnota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75792
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení v oblasti tvorby a využitia výsledku hospodárenia v podniku ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom
  Magulová Zuzana ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 50s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant profitability costs náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92088
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha