Výsledky vyhľadávania

 1. Mikrotvrdosť laserových zvarových spojov z ocelí HCT600X, HCT980X a HX220BD / aut. Tomáš Csicsó, Pavol Švec, Alexander Schrek, Zuzana Gábrišová
  Csicsó Tomáš ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Schrek Alexander ; 020050 Gábrišová Zuzana ; 020050
  Zváranie - Svařování : . Roč. 65, č. 7-8 (2016), s. 147-150
  mikrotvrdosť laserové zvarové spoje
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vlastnosti ocele W300 po difúznom boridovaní
  Vitek Juraj ; M  Hudáková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2014 ; Študijný program : 665 . - 49s CD
  Materials Engineering mikrotvrdosť difúzne boridovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102069
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Komplexné šetrenie vlastností vrstiev pripravených elektroiskrovou depozíciou
  Gurecký Pavel ; J  Emmer Štefan (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 60
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials drsnosť oteruvzdornosť mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103714
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Výskum nových spájkovacích zliatin na báze Zn-Al
  Dolnačko Michal ; M  Koleňák Roman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 77s CD
  lead-free solder solder mikrotvrdosť bezolovnaté spájky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99573
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv parametrov laserového lúča na vlastnosti zvarových spojov ocele TRIP 780
  Sedlák Ján ; J  Iždinská Zita (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials laser welding microstructure mikrotvrdosť makroštruktúra mikroštruktúra laserové zváranie strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94928
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Procesy tvárnenia na princípe inkrementálneho pretvorenia materiálu
  Pavlus Lukáš ; M  Šugárová Jana (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies micro-hardness metal spinning mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102582
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza súčiastky vyrobenej izostatickým lisovaním za tepla
  Toth Lukáš ; M  Gogola Peter (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 47s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering powder metallurgy pressing prášková metalurgia molybdén lisovanie mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74901
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vlastnosti odlievanej ocele STN 41 7322 po difúznom boridovaní
  Bucha Miroslav  Hudáková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 67s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering microstructure mikrotvrdosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81143
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza boridovaných vrstiev na vybraných nástrojových oceliach ledeburitického typu
  Kuba Vladimír  Sedlická Viktória (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 69s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering boronizing mikrotvrdosť boridické vrstvy boridovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79694
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Lomovomechanické charakteristiky nitrooxidačne upravených tenkých oceľových plechov a ich zvarových spojov = Mechanicalfacture characteristics of nitrooxidation prepared thin steel plates nad his weldd joints : Diplomová práca
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011 . - 93
  laser welding static tensile test nitrooxidation mikrotvrdosť statická skúška ťahom nitrooxidácia zváranie laserom chemicko-tepelné spracovanie zváranie Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75420
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha