Výsledky vyhľadávania

 1. Assessment of shear capacity of concrete bridges deck slabs using theoretical formulations and FEM analysis
  Vidakovič Aleksandar ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  YS2019 - Young Scientist 2019 : . online, [7] s., art. no. 012036
  shear assessment finite elements method bridge deck slabs posúdenie šmykovej odolnosti metóda konečných prvkov mostovkové dosky
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/566/1/012036/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Shear resistance of clamped deck slabs assessed using design equations and FEM analysis
  Vidakovič Aleksandar ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Modern Building Materials, Structures and Techniques - MBMST 2019 : . USB kľúč, s. 517-524
  shear resistance bridge deck slab concentrated load finite element analysis šmyková odolnosť mostovkové dosky koncentrované zaťaženie metóda konečných prvkov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh, posúdenie a realizácia sanačných opatrení ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu v rkm 23,040 - 27,075
  Grambličková Danka  Bednárová Emília ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Chrobák Vladimír
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 31-38
  ochranná hrádza filtračná stabilita metóda konečných prvkov vnútorná sufózia sanačné opatrenia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Modelovanie dynamického zaťaženia valcových nádrží
  Jendželovský Norbert ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : . Roč. 16, č. 1 (2016), s. 13-18
  nádrže valcové seizmické zaťaženie metóda konečných prvkov vnútorné sily deformácie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Vplyv tvaru začiatočnej deformácie na stabilitu a kmitanie prúta
  Šnirc Ľuboš ; 010250  Ravinger Ján ; 010250
  Spolehlivost konstrukcí 2016 & Modelování v mechanice 2016 : . USB kľúč, [6] s.
  kmitanie stabilita geometricky nelineárna úloha metóda konečných prvkov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Settlement of the hydropower plant in Gabčíkovo - comparison of the in-situ measured and calculated values
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef ; 010250 Hromada Martin ; 010150
  XV Meždunarodna naučna konferencija VSU´2015 : . S. 305-310
  sadanie podložie vodná elektráreň metóda konečných prvkov settlement subsoil hydropower plant finite element method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Modelovanie dynamického zaťaženia valcových nádrží
  Jendželovský Norbert ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  Modelování v mechanice 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  nádrže valcové seizmické zaťaženie metóda konečných prvkov vnútorné sily
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Stabilita a kmitanie spojitého nosníka s imperfekciou
  Šnirc Ľuboš ; 010250  Ravinger Ján ; 010250
  Modelování v mechanice 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  kmitanie stabilita geometricky nelineárna úloha spojitý nosník metóda konečných prvkov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Effect of designed material pits on filtration stability of the subsoil of polder Borša
  Grambličková Danka ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 Minárik Marián ; 010150 Kolesárová Eva Bakeš Martin
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 419-427
  hrádza filtračná rýchlosť metóda konečných prvkov povodeň bezpečnosť podložie vztlak
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv tvaru defektu na veľkosť napätí na nosníku
  Kováčiková Janka ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 Drobný Dušan
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [7] s.
  metóda konečných prvkov defekt napätia drevo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok