Výsledky vyhľadávania

 1. Cybersecurity Fundamentals - CSX Cybersecurity Nexus : Study Guide
  Rolling Meadows : Isaca, 2015 . - 190 s. diagr., grafy 28 cm
  ISBN 978-1-60420-593-0
  kybernetická bezpečnosť počítačová bezpečnosť informačná bezpečnosť počítačová architektúra
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0200
  FIIT1100
  kniha

  kniha

 2. Portál bezpečnostných štandardov
  Podhradský Andrej ; E  Kostrecová Eva (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 66 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics information security informačná bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102099
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnostná analýza a riadenie rizík v malom podniku
  Žúborová Marcela ; E  Kostrecová Eva (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 87 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics risk management information security riadenie rizík informačná bezpečnosť analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77905
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza operačnej pamäte s cieľom odhalenia neznámeho kódu : dát. obhaj. 3.12.2014, č. ved. odb. 9-2-9
  Balogh Štefan ; E050  Zajac Pavol (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.12.2014 ; Študijný program : 440 . - 135 s + príl., DVD
  Aplikovaná informatika Applied Informatics dynamic analysis forensic analysis dynamická analýza forenzná analýza informačná bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63944
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Detekcia útokov na používateľské účty operačného systému za podpory bezpečnostných metrík
  Uherek Peter ; I  Jurík Peter (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 661 . - 76 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks information security intrusion detection system autentifikácia informačná bezpečnosť metrika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88265
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia procesov poskytovania IT služieb a ďalších noriem súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov
  Ďurčík Miloslav  Gondová Lenka Kmeť Vladimír
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2013 . - 112 s
  ISBN 978-80-8130-037-0
  informačná bezpečnosť
  prehľad
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 7. Informačná bezpečnosť
  Kostrecová Eva ; E050  Štědroň Bohumír (rec.) Váňa Ján (rec.)
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 85 s
  ISBN 978-80-227-3927-6
  informačná bezpečnosť bezpečnostná politika
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF2100
  Informačná bezpečnosť

  kniha

 8. Návrh opatrení na zlepšenie marketingu v Mediterran Slovakia, s.r.o.
  Pelikánová Judita ; M  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing marketing strategy informačná bezpečnosť marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89097
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Bezpečnostné mechanizmy založené na biometrii používané v oblasti ICT
  Deák Peter ; E  Kostrecová Eva (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 43 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics biometrics bezpečnostné mechanizmy biometria informačná bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81626
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Bezpečnosť podnikovej infraštruktúry
  Kasnár Martin ; E  Orgoň Miloš (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 65 s
  Telekomunikácie Telecommunications information security informačná bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92343
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha