Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie ekotoxicity kalu z čistiarne odpadových vôd
  Dubcová Mária ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 273-276
  čistiareň odpadových vôd environment kal LCA metodológia udržateľná produkcia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Analýza vplyvu kalu z čistiarne odpadových vôd využitím LCA metódy
  Dubcová Mária ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Csicsaiová Réka ; 010000
  Vodohospodársky spravodajca : . roč. 59, č. 11-12 (2016), s. 20-22
  LCA kal kalové hospodárstvo
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Štúdium prídavku liečiv k anaeróbnemu kalu z ČOV a laboratórneho modelu / aut. Milota Fáberová, Lucia Ivanová, Tomáš Mackuľak, Igor Bodík
  Fáberová Milota ; 046290  Ivanová Lucia ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Zborník 27. konferencie s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady 2016, Senec, 17.-18.3.2016 . S. 162-166
  kal liečivá sorpcia bioplyn
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Skúsenosti z intenzifikácie a prevádzky kombinovanej ČOV - komunálne a priemyselné OV
  Mahríková Ivana ; V280  Kutil Václav
  47. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 193-203
  ČOV kal odpadové vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Produkcia čistiarenských kalov a nakladanie s nimi
  Galbová Kristína ; 010280  Molnárová Lenka ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov : . CD-ROM, s. 6-11
  kal ČOV odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Zhodnotenie efektívnosti nakladania s kalom na ČOV
  Galbová Kristína ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Molnárová Lenka ; 010280 Gregušová Veronika ; 010280
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 352-357
  ČOV kal kalové hospodárstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Status of sewerage and wastewater treatment in Slovakia
  Sokáč Marek ; V280  Bodík Igor ; C6290
  Gaz, woda i technika sanitarna . Vol. 88, no. 4 (2014), s. 128-131
  čistenie odpadových vôd Disposal with Wastes kal likvidácia odpadov odpadová voda sewerage system sludge stoková sieť waste water wastewater treatment
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Production versus consumption of energy on Slovak wastewater treatment plants
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290
  Proceedings of 13th World Congress on Anaerobic Digestion, 25th-28th june 2013, santiago de Compostela (Spain) . s.[2] p.
  bioplyn kal komunálne ČOV
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Kvalita vody na výtoku z ČOV
  Hrudka Jaroslav ; V280 
  VODA 2013. : . s.75-82
  čerpadlo kal odpad sludge waste water pump
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Possibilities for increasing of biogas production by cofermentation of food waste and sewage sludge in thermophilic conditions
  Kubaská Miroslava ; C6290  Bodík Igor ; C6290
  Proceedings of 13th World Congress on Anaerobic Digestion, 25th-28th june 2013, santiago de Compostela (Spain) . s.[3] p.
  bioplyn kal komunálne ČOV kuchynské odpady teplota
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok