Výsledky vyhľadávania

 1. Development of the compaction machine for the production of new shapes of pressed biofuels / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Juraj Beniak, Peter Križan
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 297, iss. 1 (2018), s. Article number 012008
  compaction biofuels
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The effect of growing conditions on camelina oil content – sustainable feedstock for biofuels production / aut. P Ševčík, Ľudmila Joríková, Peter Hozlár, Elena Hájeková, P Ondrejíčková
  Ševčík P.  Joríková Ľudmila Hozlár Peter Hájeková Elena ; 048130 Ondrejíčková P.
  6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic : . USB kľúč, s. [1]
  Camelina sativa biofuels fertilization cultivation
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Development of the compaction machine for the production of new shapes of pressed biofuels / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Juraj Beniak, Peter Križan
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070
  TSME-IcoME 2017 : . S. 55
  compaction biofuels
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Emisije ze spalania paliw stalych z biomasy rošlinnnej / aut. Jerzy Chojnacki, Boguslawa Berner, Robert Bujaczek, Aleksander Denis, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Tomasz Piskier, Krzysztof Rokosz, Kazimierz Slawinski
  Chojnacki Jerzy  Berner Boguslawa Bujaczek Robert Denis Aleksander Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Piskier Tomasz Rokosz Krzysztof Slawinski Kazimierz
  Podstawowe problemy pozyskania energii odnawialnej / . S. 22-28
  biopalivá spaľovanie biofuels combustion
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Chemical-thermal analysis of hay-ecological and energetic potential / aut. Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Iveta Onderová
  Ondruška Juraj ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Onderová Iveta ; 020070
  Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky . Vol. 5, no. 5 (2017), s. 135-138
  biopalivá kotol biofuels boiler
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Výroba a trh ušľachtilých tuhých biopalív vo svete a na Slovensku / aut. Ľubomír Šooš, Peter Križan, Ľudovít Kolláth
  Šooš Ľubomír ; 020240  Križan Peter ; 020240 Kolláth Ľudovít ; 020240
  Vykurovanie 2015 : . S. 201-206, CD ROM
  biopalivá výroba production biofuels
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Cultivation of microalgae (Chlorella vulgaris) for biodiesel production / aut. Lenka Blinová, Alica Bartošová, Kristína Gerulová
  Blinová Lenka ; M5000  Bartošová Alica ; M5000 Gerulová Kristína ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, No. 36 (2015), s. 87-96
  microalgae biofuels
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/36/16_Blinova__Bartosova__Gerulova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Metódy charakterizácie vstupnej biomasy pre výrobu biopalív
  Fraňová Alexandra  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 95s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety biomass biofuels biopalivá biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79649
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh funkčného modelu elektrárne na báze biomasy
  Ješko Róbert ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 76 . - 75 s
  Electrical Engineering biofuels biogas biomass biopalivá bioplyn elektrická energia tepelná energia biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88937
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Výskum kompozitných biopalív s využitím komunálneho odpadu
  Šooš Ľubomír ; J0070  Kolláth Ľudovít ; J0070
  Vykurovanie 2014 : . s. 183-190
  biomasa biomass biopalivá biofuels
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok