Výsledky vyhľadávania

 1. Smart maintenance education using augmented reality / aut. Michal Kostoláni, Justín Murín
  Kostoláni Michal ; 030400  Murín Justín ; 030400
  NOLCOS 2019 : . Art. no. ThD5.13 [2] s.
  production manufacturing and process industry smart structures mechatronics education augmented reality
  článok z periodika
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Algoritmo para la programación integrada producción – mantenimiento preventivo en máquinas paralelas idénticas / aut. Ronald Díaz Cazaňas, Estrella María De La Paz Martínez, Daynier Rolando Delgado Sobrino
  Díaz Cazaňas Ronald  Martínez Estrella María De La Paz Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800
  Ingeniería Industrial . Vol. 40, no. 3 (2019), s. 260-271
  production maintenance integrated programming heuristic
  http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/1010
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Joint programming of production-maintenance tasks: a simulated annealing - based method / aut. R Diaz Cazanas, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Dagmar Cagáňová, Peter Košťál, Karol Velíšek
  Diaz Cazanas R.  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800 Cagáňová Dagmar ; 064000 Košťál Peter ; 063800 Velíšek Karol ; 063800
  International Journal of Simulation Modelling . Vol. 18, iss. 4 (2019), s. 666-677
  production maintenance programming simulated annealing
  http://www.ijsimm.com/Full_Papers/Fulltext2019/text18-4_666-677.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Beer production and consumption in Slovakia / aut. Daniela Šmogrovičová, Júlia Čaplová
  Šmogrovičová Daniela ; 044000  Čaplová Júlia ; 044000
  Kvasný průmysl : . Vol. 63, iss. 2 (2017), s. 85
  beer production consumption Slovakia
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Needs and possibilities for improving energy efficiency in small and medium-sized enterprises / aut. Peter Hofmann, Vladimír Šály
  Hofmann Peter ; 032000  Šály Vladimír ; 032000
  Power engineering 2016. Renewable Energy Sources 2016 : . S. 73-76
  energy consumption production energy policy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Application of Lentikats Biotechnology in the production and purification of galactooligosaccharides / aut. Helena Hronská, Silvia Tokošová, Michal Rosenberg
  Hronská Helena ; 044000  Tokošová Silvia ; 044000 Rosenberg Michal ; 044000
  Proceedings of the 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 23.-27.5.2016 . USB kľúč, s. 899
  galacto-oligosaccharides production LentiKats
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Materiálové a technologické parametre ovplyvňujúce proces zhutňovania biomasy / aut. Peter Križan, Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth
  Križan Peter ; 020240  Šooš Ľubomír ; 020240 Kolláth Ľudovít ; 020240
  Vykurovanie 2015 : . S. 207-211, CD ROM
  pelety výroba production
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výroba a trh ušľachtilých tuhých biopalív vo svete a na Slovensku / aut. Ľubomír Šooš, Peter Križan, Ľudovít Kolláth
  Šooš Ľubomír ; 020240  Križan Peter ; 020240 Kolláth Ľudovít ; 020240
  Vykurovanie 2015 : . S. 201-206, CD ROM
  biopalivá výroba production biofuels
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Galacto-oligosaccharide production: current state and perspectives / aut. Silvia Tokošová, Helena Hronská, Michal Rosenberg
  Tokošová Silvia ; 044310  Hronská Helena ; 044310 Rosenberg Michal ; 044310
  Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE . USB kľúč, s. 247
  galacto-oligosaccharides production
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Relative term of capacity computations and manufacturing system design
  Hrušková Erika ; M2000 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 474, (2014), s. 55-60
  production machines design
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - skriptá
  článok

  článok