Výsledky vyhľadávania

 1. Nové ochranné pásma uznaných zdrojov
  Božíková Jarmila ; 010280  Galbová Kristína ; 010280
  49. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 95-106
  ochranné pásma ochrana vodných zdrojov podzemné vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Prehľad ochranných a bezpečnostných pásiem v stavebníctve
  Antošová Naďa ; 010270  Petro Marek ; 010270 Prokopčáková Katarína ; 010270 (rec.) Nagy Juraj (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Ústav stavebnej ekonomiky, 2017 . - 61 s.
  ISBN 978-80-970019-5-7
  stavebníctvo - riadenie bezpečnostné pásma ochranné pásma
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. Ochranné pásma historických urbanistických štruktúr : dizertačná práca
  Šoltésová Elena ; A3130  Urlandová Andrea (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014 . - 116 s
  efficiency globalization integrity authenticity účinnosť globalizácia integrita autenticita pamiatky historické mestá ochranné pásma Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO Bardejov Levoča
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82365
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 4. Ochrana nových uznaných zdrojov
  Božíková Jarmila ; V280  Molnár Karol ; V280 Nemeš Pavol ; V280
  AQUA 2011 : . s.11-21
  healing water liečivé vody mineral water minerálne vody ochranné pásma vodný zdroj water resource
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Ochranné pásma na Slovensku a súvisiaca legislatíva.
  Antošová Naďa ; V270 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.24-30
  buffer zones ochranné pásma
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Protection of Water Resources in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Faško Martin
  Integrated urban water resources management . s.1-10
  ochranné pásma vodné zdroje
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Protection of Water Resources in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Faško Martin
  Nové trendy v zásobovaní vodou, odkanalizovaní a nakladaní s domovým odpadom : . s.3-10
  ochrana vodné zdroje ochranné pásma
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok