Výsledky vyhľadávania

 1. Integrovaná ochrana vodných zdrojov
  Sokáč Marek ; 010280 
  Aktuálne problémy a škody v rybárstve . S. 31-37
  vodné zdroje ochrana
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Zelené strechy a rekonštrukcie stokových sietí
  Sokáč Marek ; 010280 
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 202-206
  zelená strecha urbanizované územie stokové siete rekonštrukcie vodné zdroje
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Posúdenie koncepcie dodávky vody
  Ďaďová Ľubica ; V  Božíková Jarmila (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering water resources vodovod návrhy vodné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91888
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. kniha

  kniha

 6. Environmental Advances by Water Supply Impact
  Kriš Jozef ; V280 
  Advanced water Supply and wastewater Treatment : . s.13-23
  ochrana vodných zdrojov vodné zdroje water protection water resources water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Vodnaja ekologija i vlijanije dejateľnosti čeloveka na sostojanije vodnych resursov
  Volodina G.B.  Garelik Ch. Lysenko I.O. Mahríková Ivana ; V280 Okrut S.V. Popov N.S. Škultétyová Ivona ; V280 Stanko Štefan ; V280
  Tambov : Izd-vo IP Česnokova A.V., 2011 . - 229 s
  ISBN 978-5-903435-82-1
  water resources ecology quality kvalita vodné zdroje ekológia
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 8. Risks of Danube sources exploitation in context of rapidly developing capital city and its environment
  Tóthová Katarína ; V280  Kriš Jozef ; V280
  Ecohydrological methods in water management . s.162-167
  groundwater podzemné vody vodné zdroje water source water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Risks of Danube sources exploitation in context of rapidly developing capital city and its environment (abstract)
  Tóthová Katarína ; V280  Kriš Jozef ; V280
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.145-146
  groundwater podzemné vody vodné zdroje water source water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Voda a mestá - vice versa
  Kriš Jozef ; V280  Stanko Štefan ; V280 Škultétyová Ivona ; V280
  XI. seminár k Svetovému dňu vody : . s.22-29
  drinking water flood kanalizácia pitná voda povodne sewerage vodné zdroje water resource
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok