Výsledky vyhľadávania

 1. Displays: Fundamentals & Applications
  Hainich Rolf R.  Bimber Oliver
  Boca Raton : CRC Press-Taylor & Francis Group, 2011 . - 576 s
  ISBN 978-1-56881-439-1
  displeje aplikácie princíp
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Softvér pre laboratórne tepelné čerpadlo
  Cerman Anton ; E020  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 53 s
  elektrotechnika princíp konštrukcia meranie construction measure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49708
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Prieskum uplatňovania modelu CAF na vybraných univerzitách v Slovenskej republike = Research of exercitation of model CAF at the selected universities in Slovak Republic : Bakalárska práca
  Schwarz Michal  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 39 s Prílohy + 1 CD-ROM
  princíp komplexné manažérstvo kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Inerciálne meracie systémy
  Kopáčik Alojz ; V140 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 101 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-227-1884-X
  inerciálne meracie systémy princíp teória aplikácie inertial measurement systems principle theory applications
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1102
  kniha

  kniha