Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of the Most Suitable Place in Cross-Section of BLWT Tunnel for Calibration of Measuring Devices
  Hubová Oľga ; V250  Konečná Lenka ; V250 Lobotka Peter ; V180
  Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering DYN-WIND 2014 : . S. 86-89
  calibration kalibrácia measuring devices meracie zariadenie veterný tunel wind tunnel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Prehľad zariadení pre meranie mechanických a termo-fyzikálnych vlastností kovových materiálov
  Lastovička Daniel ; M  Behúlová Mária (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2014 ; Študijný program : 179 . - 52s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems metallic materials measuring devices mechanické vlastnosti kovové materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87633
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Metrológia v geodézii
  Husár Ladislav ; V130  Melicher Ján ; V130 (rec.) Fíra Roman (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 141 s.
  ISBN 978-80-227-4283-2
  kalibrácia calibration measuring device meradlo určené meradlo designated measuring device metrický systém
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF4100
  kniha

  kniha

 4. Radiačná ochrana a meranie radiačných charakteristík v procese vyraďovania nádrží
  Pavlech Juraj ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety measuring devices meracie prístroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79276
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Systém na meranie letiskových svietidiel
  Filípek Peter ; E  Krasňan František (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 43 s CD-ROOM
  Applied Informatics measuring devices meracie systémy letiskové návestidlá
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56516
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Diagnostika a rekonštrukcie dopravných stavieb
  Bačová Katarína ; V120  Gschwendt Ivan ; V120 Zuzulová Andrea ; V120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 163 s
  ISBN 978-80-227-3549-0
  diagnostika diagnostics poruchy vozoviek pavement failure rovnosť vozoviek equality road meracie prístroje measuring instruments meracie zariadenie measuring devices
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF10110
  kniha

  kniha

 7. Automatizované meranie žeriavových dráh
  Kyrinovič Peter ; V140  Kopáčik Alojz ; V140
  Aktuální problémy inženýrské geodézie 2010 : . s.73-82
  crane deviation measuring devices merací systém odchýlka žeriavová dráha
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odhad rozptylov údajov meradiel ak neopakujeme merania
  Jankura Norbert ; J110 
  Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : . s.87-89
  meranie rozptyl údajov measurement measuring devices
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok