Výsledky vyhľadávania

 1. Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) / aut. Katarína Dercová, Lucia Lukáčová, Mária Mikulášová, Pavel Hucko, Katarína Lászlová, Hana Horváthová, Hana Dudášová
  Dercová Katarína ; 044000  Lukáčová Lucia Mikulášová Mária Hucko Pavel Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000 Dudášová Hana
  GEOHEALTH : . CD-ROM, s. 24-27
  bioremediácia genotoxicita ekotoxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hodnotenie toxicity syntetických špecifických látok po ozonizácii / aut. Barbora Urminská, Ján Derco
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Zborník príspevkov zo 6.ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2016 : . S. 18-22
  ekotoxicita ozonizácia špecifické syntetické látky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Posúdenie účinnosti čistenia odpadových vôd s využitím testov ekotoxicity / aut. Barbora Urminská, Helena Zlámalová Gargošová
  Urminská Barbora ; 046290  Zlámalová Gargošová Helena
  Odpadové vody 2016 : . S. 105-110
  ekotoxicita čistiareň odpadových vôd priama toxicita vôd účinnosť čistiarenského procesu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Štúdium zvyšovania degradability procesných kvapalín pomocou AOP : habilitačná práca / aut. Kristína Gerulová
  Gerulová Kristína ; 065100 
  2015 . - 105 p.
  biodegradácia ekotoxicita procesné kvapaliny
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov : dizertačná práca
  Šudý Marián ; M390  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.09.2014 ; Študijný program : 198 . - 194s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety efficiency atrazine ozonation degradation účinnosť degradácia ozonizácia atrazín ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95488
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Dopad hasiacich pien na čistiarne odpadových vôd / aut. Anna Michalíková, Maroš Sirotiak, Lenka Blinová
  Michalíková Anna ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Blinová Lenka ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2014 : . S. 156-159
  hasiace peny ekotoxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - príručka
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Stanovenie ekotoxicity vybraných procesných kvapalín baktériami aktivovaného kalu
  Kunšteková Lucia  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety activated sludge procesná kvapalina aktivovaný kal ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90256
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Stanovenie EC50 procesných kvapalín Adrana D2420 a Mobilcut 222 baktériami aktivovaného kalu
  Černeková Tatiana ; M5000  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 58 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety activated sludge aktivovaný kal procesné kvapaliny ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79599
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Štúdium ekotoxicity a genotoxicity sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
  Lukáčová Lucia ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Zorádová Slavomíra ; C4310 Dercová Katarína ; C4310 Tóthová Lívia Mikulášová Mária Hucko Pavel
  Znečistené územia Banská Štiavnica 2011, medzinárodná konferencia, 28.-30. september 2011 : . s.110-112
  polychlórované bifenyly ekotoxicita sedimenty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Stanovenie EC50 procesných kvapalín Adrana D 407, Aquamet LAK-E a Zubora TXS baktériami aktivovaného kalu : Diplomová práca
  Mihálková Adriána  Gerulová Kristína (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 70
  activated sludge procesná kvapalina aktivovaný kal ekotoxicita integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75499
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha