Výsledky vyhľadávania

 1. Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu
  Rášová Alexandra ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130
  Počítačová podpora v archeológii 18/2019 : . S. 42
  totálna viditeľnosť total viewshed vizualizácia visualization laserové skenovanie laser scanning
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Vizualization and processing of a large amount of measured DLTFS data in the evaluation process / ed. Ivana Patlevičová, Arpád Kósa, Jakub Drobný, Miroslav Michalko, František Jakab, Ľubica Stuchlíková
  Patlevičová Ivana  Kósa Arpád ; 033000 Drobný Jakub ; 033000 Michalko Miroslav Jakab František Stuchlíková Ľubica ; 033000
  ADEPT 2019 : . S. 195-198
  Deep Level Transient Fourier Spectroscopy data processing visualization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Dynamic visualization in education of mathematics / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  SITE 2018 : . S. 1858-1863
  vizualizácia dynamická matematika visualization dynamic mathematics
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Educational visualizations of sorting algorithms in virtual reality / aut. Daniel Novák, Gregor Rozinaj, Marek Vančo
  Novák Daniel ; 070000  Rozinaj Gregor ; 037000 Vančo Marek ; 037000
  Redžúr 2017 : . S. 39-42
  virtual reality education visualization computer science Bloom’s revised taxonomy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Checking of tips of welding electrodes by using visualization in robotocs / aut. Marián Tolnay, Michal Bachratý, Marián Králik, Ján Vlnka
  Tolnay Marián ; 020070  Bachratý Michal ; 020070 Králik Marián ; 020070 Vlnka Ján ; 020020
  Mechatronika 2016 : . S. 142-149
  welding electrodes Visualization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vizualizácia 4-rozmerných experimentálnych dát a ich aproximácia funkciou troch premenných / aut. Daniela Richtáriková
  Richtáriková Daniela ; 020080 
  Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2016 : . S. 157-162, CD ROM
  vizualizácia Visualization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Kruh Texty o architektuře 2014 - 2015: Švýcarsko - české inspirace / ed. Petra Čechová
  Čechová, Petra (ed.)
  Praha : Kruh, 2015 . - 200 s. : 1000 ks
  ISBN 978-80-903218-6-1
  architektonický model architektonický návrh konštrukcia vizualizácia urbanisticko-architektonická štúdia architectural design construction visualization
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 8. Vizualizácia 4D pohybu biologických štruktúr
  Heliová Natália ; V  Špir Róbert (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling visualization C# vizualizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90515
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Analýza a modelovanie neurčitosti priestorových dát v prostredí GIS
  Harnošová Veronika ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography visualization fuzzy logic vizualizácia fuzzy logika neurčitosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79754
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Trojdimenzionálne zobrazenie UML diagramov
  Škoda Matej ; I300  Polášek Ivan (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering modelling visualization vizualizácia modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91313
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha