Výsledky vyhľadávania

 1. Vizualization and processing of a large amount of measured DLTFS data in the evaluation process / ed. Ivana Patlevičová, Arpád Kósa, Jakub Drobný, Miroslav Michalko, František Jakab, Ľubica Stuchlíková
  Patlevičová Ivana  Kósa Arpád ; 033000 Drobný Jakub ; 033000 Michalko Miroslav Jakab František Stuchlíková Ľubica ; 033000
  ADEPT 2019 : . S. 195-198
  Deep Level Transient Fourier Spectroscopy data processing visualization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Úplná súčtová viditeľnosť ako spôsob vizualizácie terénu
  Rášová Alexandra ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130
  Počítačová podpora v archeológii 18/2019 : . S. 42
  totálna viditeľnosť total viewshed vizualizácia visualization laserové skenovanie laser scanning
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Dynamic visualization in education of mathematics / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  SITE 2018 : . S. 1858-1863
  vizualizácia dynamická matematika visualization dynamic mathematics
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Educational visualizations of sorting algorithms in virtual reality / aut. Daniel Novák, Gregor Rozinaj, Marek Vančo
  Novák Daniel ; 070000  Rozinaj Gregor ; 037000 Vančo Marek ; 037000
  Redžúr 2017 : . S. 39-42
  virtual reality education visualization computer science Bloom’s revised taxonomy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vizualizácia 4-rozmerných experimentálnych dát a ich aproximácia funkciou troch premenných / aut. Daniela Richtáriková
  Richtáriková Daniela ; 020080 
  Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2016 : . S. 157-162, CD ROM
  vizualizácia Visualization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Checking of tips of welding electrodes by using visualization in robotocs / aut. Marián Tolnay, Michal Bachratý, Marián Králik, Ján Vlnka
  Tolnay Marián ; 020070  Bachratý Michal ; 020070 Králik Marián ; 020070 Vlnka Ján ; 020020
  Mechatronika 2016 : . S. 142-149
  welding electrodes Visualization
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Kruh Texty o architektuře 2014 - 2015: Švýcarsko - české inspirace / ed. Petra Čechová
  Čechová, Petra (ed.)
  Praha : Kruh, 2015 . - 200 s. : 1000 ks
  ISBN 978-80-903218-6-1
  architektonický model architektonický návrh konštrukcia vizualizácia urbanisticko-architektonická štúdia architectural design construction visualization
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 8. Návrh zmien realizovaných v montážnom pracovisku s kamerovou kontrolou na základe novej súčiastkovej základne
  Kurová Monika ; M  Vetríková Nina (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 195 . - 61s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems visualization machine vision vizualizácia strojové videnie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99081
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Modul vizualizácie pre online skúškový systém
  Kulich Miroslav  Vaský Jozef (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 68s CD
  algorithm visualization algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98648
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza a modelovanie neurčitosti priestorových dát v prostredí GIS
  Harnošová Veronika ; V  Ďuračiová Renata (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography visualization fuzzy logic vizualizácia fuzzy logika neurčitosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79754
  bakalárska práca
  kniha

  kniha