Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 9  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus19390^"
 1. Influence of the Density of Source Data on a Volume Estimation Using DEM
  Sokol Štefan ; V140  Lipták Miroslav ; V140 Bajtala Marek ; V140
  Inzynieria mineralna . Vol.15, no. 1 (33 (2014), s. 39-45
  density of points digital elevation model digitálny model reliéfu hustota bodov interpolačná metóda interpolation method
  http://potopk.republika.pl/an_archiwum.html
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294211
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Vplyv hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
  Sokol Štefan ; V140  Lipták Miroslav ; V140 Bajtala Marek ; V140
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.188-195
  digital elevation model digitálny model reliéfu interpolačná metóda interpolation method objem volume
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274512
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Porovnanie presnosti interpolačných metód pri tvorbe priestorových modelov pôdnej reakcie
  Sleziak Patrik ; V160 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [10] s.
  interpolačná metóda interpolation method priestorový model reakcia pôdy soil reaction spatial model
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv hustoty vstupných údajov a metódy interpolácie na presnosť určovania objemov
  Brunčák Peter ; V140  Bajtala Marek ; V140 Lipták Miroslav ; V140
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  density of points digital elevation model digitálny model reliéfu GNSS-RTK GNSS-RTK hustota bodov interpolačná metóda interpolation method objem terestrické laserové skenovanie terrestrial laser scanning volume
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Tvorba DMR z hľadiska rôznych interpolačných metód
  Brunčák Peter ; V140 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  comparison digital elevation model digitálny model reliéfu interpolačná metóda interpolation method porovnanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Možnosti využitia interpolačných metód pri tvorbe digitálnych modelov reliéfu (abstrakt)
  Brunčák Peter ; V140 
  XVII. Miedzynarodowe Polsko-Czesko-Slowackie dni geodezji : . s.28
  digital elevation model digitálny model reliéfu interpolačná metóda interpolation method
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Mapovanie N-ročných maximálnych denných úhrnov zrážok na území Slovenska
  Remiašová Renáta  Faško Pavol Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Gaál Ladislav ; V160
  Hydrologické dny 2010.Voda v měnícím se prostředí. 1.,2.diel : . s.325-332
  annual maxima of daily precipitation amounts frekvenčná analýza frequency analyse interpolačná metóda interpolation method ročné maximálne denné úhrny zrážok
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Digitálny model reliéfu Veľkomoravského hradiska Neštich
  Vajsáblová Margita ; V220  Hudec Roman Lieskovský Tibor ; V130
  GIS v archeológii 2009 : . s.nestr.
  digital terrain model interpolácia interpolation method statistic evaluation štatistická analýza terrain articulation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Parameters of interpolation methods of creation of digital model of landscape
  Fencík Róbert ; V210  Vajsáblová Margita ; V220
  9th AGILE Conference on Geographic Information Science : . s. 374-381
  digital model interpolation method kriging method variogram
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok