Výsledky vyhľadávania

 1. Variograms and regression methods of their creation
  Vajsáblová Margita ; V220 
  Scientific Research and Essays . Vol. 8, No. 41 (2013), s.1998-2007
  regresné metódy regression models variogram
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Štatistické interpolačné metódy v geoinformatike
  Lackovič Lukáš  Bacigál Tomáš (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography kriging interpolation interpolácia variogram
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84410
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Analýza priestorových interpolačných metód
  Takáčová Veronika ; V  Igondová Miroslava (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography kriging variogram
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68717
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Parameters of interpolation methods of creation of digital model of landscape
  Fencík Róbert ; V210  Vajsáblová Margita ; V220
  9th AGILE Conference on Geographic Information Science : . s. 374-381
  digital model interpolation method kriging method variogram
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok