Výsledky vyhľadávania

 1. VS Bukovec II : posúdenie filtračnej stability priehrady. Expertíza
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Ravinger Roman (rec.) Minárik Marián
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická uviverzita, Stavebná fakulta STU, 2020 . - 64 s.
  vodná stavba filtračná stabilita bezpečnosť filtračné rýchlosti
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. ČS Boľ : analýza vývoja filtračného režimu podzemných vôd v podloží vodnej stavby. Expertíza
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Uhorščák Ľubomír (rec.) Mackovjak Peter
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2018 . - 93 s.
  vodná stavba filtračná stabilita spoľahlivosť posúdenie bezpečnosti
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. VS Vihorlat (Zemplínska Šírava). Analýza filtračného pohybu v telese a v podloží juhovýchodnej hrádze
  Bednárová Emília ; V150  Hulla Jozef Grambličková Danka ; V150 Minárik Marián ; V150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 192 s.
  vodná stavba podložie teleso priehrady filtračné rýchlosti filtračná stabilita
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. Dôsledky výstavby vodnej stavby na tok
  Gramblička Miroslav ; 010170 
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 76-79.
  vodná stavba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza stability zosuvného svahu na vodnej stavbe
  Antolová Darina ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 6-17
  landslides slope stability stabilita svahov vodná stavba water structure zosuvy pôdy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stabilitné posúdenie zosuvného svahu na vodnej stavbe
  Antolová Darina ; V150 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  slide stabilita stability vodná stavba water structure zosuvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh komplexného geotechnického monitoringu na vybraných vodných stavbách.
  Antolová Darina ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.6-18
  landslides monitoring monitoring vodná stavba water structure zosuvy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Stabilita Veľkomarského zosuvu
  Antolová Darina ; V150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.763-768
  landslides stabilita stability vodná stavba water reservoir zosuvy pôdy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Mathematical Modelling in the Process of Operating the Channel Hydropower Plants
  Dušička Peter ; V170  Květon Radomil ; V170
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 12, mimoriadne číslo (2012), s.online, s.[8]
  hydro power plant terénne merania terrain measurements vodná elektráreň vodná stavba water work
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. 3D modelling of flow for design and optimisation of flood protecting hydraulic objects operation.
  Orfánus Martin ; V170  Šoltész Andrej ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2012 : . s.106-108
  computational fluid dynamics flood protection polder polder protipovodňová ochrana vodná stavba výpočtová dynamika kvapalín water structure
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok