Výsledky vyhľadávania

 1. ČS Boľ : analýza vývoja filtračného režimu podzemných vôd v podloží vodnej stavby. Expertíza
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Uhorščák Ľubomír (rec.) Mackovjak Peter
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2018 . - 93 s.
  vodná stavba filtračná stabilita spoľahlivosť posúdenie bezpečnosti
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. VS Vihorlat (Zemplínska Šírava). Analýza filtračného pohybu v telese a v podloží juhovýchodnej hrádze
  Bednárová Emília ; V150  Hulla Jozef Grambličková Danka ; V150 Minárik Marián ; V150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 192 s.
  vodná stavba podložie teleso priehrady filtračné rýchlosti filtračná stabilita
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. Dôsledky výstavby vodnej stavby na tok
  Gramblička Miroslav ; 010170 
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 76-79.
  vodná stavba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analýza stability zosuvného svahu na vodnej stavbe
  Antolová Darina ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 6-17
  landslides slope stability stabilita svahov vodná stavba water structure zosuvy pôdy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stabilitné posúdenie zosuvného svahu na vodnej stavbe
  Antolová Darina ; V150 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  slide stabilita stability vodná stavba water structure zosuvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Návrh komplexného geotechnického monitoringu na vybraných vodných stavbách.
  Antolová Darina ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.6-18
  landslides monitoring monitoring vodná stavba water structure zosuvy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Stabilita Veľkomarského zosuvu
  Antolová Darina ; V150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.763-768
  landslides stabilita stability vodná stavba water reservoir zosuvy pôdy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Geotechnický monitoring zosuvu na vodnej stavbe Liptovská Mara (abstrakt)
  Antolová Darina ; V150 
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.327
  monitoring monitoring slope stability stabilita svahov vodná stavba water reservoir
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Modelovanie prúdenia vody pri vodohospodárskom objekte Dobrohošť.
  Valachovič Ivan ; V170 
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.325-328
  hydraulic research hydraulický výskum matematické modelovanie mathematical modelling vodná stavba water structure
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Dostavba pohyblivej hate VD Selice
  Hatváni Peter ; V  Možiešik Ľudovít (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering weir vodná stavba hať
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91889
  diplomová práca
  kniha

  kniha