Výsledky vyhľadávania

 1. VS Ružín I : analýza vývoja pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a v podloží priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Minárik Marián (rec.) Uhorščák Ľubomír
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2018 . - 66 s.
  priehrada bezpečnosť filtračná stabilita vztlaky v podloží
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Analysis of dam displacements by spaceborne SAR interferometry
  Lazecký Milan  Bakoň Matúš ; 010130 Perissin Daniele Papčo Juraj ; 010130 Gamse Sonja
  Knowledge Based Dam Engineering : . USB kľúč, [9] s.
  dam SAR radar interferometry priehrada radarová interferometria monitorovanie mostov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Seberovnážne napätia v segmente betónovej priehrady
  Matiašková Lýdia ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 333-340
  vlastné napätia priehrada termálna analýza pevnostná analýza Cast3m eigenstresses dam thermal analysis mechanical analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. VS Bukovec II. Analýza filtračnej stability priehrady po 40 rokoch prevádzky nádrže : expertíza
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Ravinger Roman (rec.) Minárik Marián
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 60 s.
  priehrada bezpečnosť filtračná stabilita vnútorná sufózia
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Tesniace prvky priehrad Liptovská Mara a Čierny Váh
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef
  Geotechnika 2016. Pokrokové metódy a tradície v geotechnike : . CD-ROM, s. 60-67
  priehrada bezpečnosť priesaky filtračná stabilita vodné tlakové skúšky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Uplatňovanie špeciálnych meraní pri posudzovaní bezpečnosti priehrady Veľká Domaša
  Bednárová Emília ; 010150 
  XIX. Okresné dni vody : . S. 15-20
  priehrada geofyzika bezpečnosť priehrad prevádzka priehrad
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. 82. výročný míting, Bali - Indonézia, 2014
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150
  XXXIV. Priehradné dni 2014 : . USB kľúč, [8] s.
  ICOLD priehrada bezpečnostný manažment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 8. Vodné dielo Karolínka – analýza priesakových pomerov a návrh sanačných opatrení
  Grambličková Danka ; V150  Bednárová Emília ; V150 Babečka Ján
  Geotechnika : . Roč. 17, č. 4 (2014), s. 20-27
  priehrada filtračné rýchlosti piezometrické výšky priesaky ustálený stav metóda konečných prvkov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. 81. výročný míting, Seattle - USA, 2013
  Minárik Marián ; V150  Bednárová Emília ; V150
  XXXIV. Priehradné dni 2014 : . USB kľúč, [5] s.
  ICOLD bezpečnostný manažment priehrada
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 10. Reliability of grout curtain in the subsoil of dams -- lessons learned and experiences
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150 Grambličková Danka ; V150
  Zapory - bezpieczenstwo i kierunki rozwoju . s.9-16
  dam priehrada reliability spoľahlivosť
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok